Zoektocht naar nieuwe gebieden voor drinkwaterwinning in Groningen

nieuws

Voor het eind van de maand moet duidelijk zijn waar het Waterbedrijf Groningen mag gaan zoeken naar nieuwe bronnen van drinkwater in de provincie. Die zoektocht moet ervoor zorgen dat over een jaar duidelijk is waar in de toekomst mogelijk grondwater kan worden gewonnen voor de drinkwatervoorziening van Groningen.

De Provincie Groningen start nog deze week met een zoektocht naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV), oftewel plekken waar mogelijk in de toekomst drinkwater kan worden gewonnen.

Dat is hard nodig in Groningen. Eind september sloeg het Waterbedrijf alarm richting de provincie en het Rijk, omdat onderzoek liet zien dat Groningen één van de drie provincies is waar per direct actie nodig is om de drinkwatervoorziening op peil te houden. Waterbedrijf Groninen heeft te maken met een toenemende vraag naar water, veroorzaakt door bevolkingsgroei, economische groei en de grote woningbouwoperatie die gepland staat in de provincie. Maar er is weinig water beschikbaar waar het waterbedrijf drinkwater van kan maken. Daarnaast zorgen vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens voor steeds viezer water.

Vier gebieden

Over en maand moet duidelijk zijn in welke vier gebieden het waterbedrijf mag gaan zoeken naar nieuwe drinkwaterbronnen. Die zoektocht gaat, naar alle waarschijnlijkheid, een jaar duren. In het derde kwartaal van volgend jaar stelt de provincie vast welk gebied wordt aangewezen als ASV-gebied. De provincie heeft vanaf dat moment de taak om deze gebieden te beschermen tegen vervuiling en onnodige drainage van het grondwater op deze plek, zodat er in de toekomst drinkwater uit kan worden gewonnen.