Wethouder ziet geen explosieve toename jonge dak- en thuislozen: “Voldoende plaatsen beschikbaar”

nieuws
Foto: Josiah Norton from FreeImages

In de gemeente Groningen is geen sprake van een explosieve toename van het aantal jonge dak- en thuislozen. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Opvang woensdag laten weten.

Jongman reageerde daarmee op vragen van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Yaneth Menger: “We hebben deze vragen ingediend samen met de ChristenUnie, waarmee we op dit vlak intensief samenwerken. Wij volgen de ontwikkelingen op dit terrein ook op de voet. In het land zijn er grote zorgen omdat er een explosieve groei van het aantal dak- en thuislozen wordt gezien. Vooral het aantal jongeren dat op straat komt te staan groeit. Wij maken ons daar zorgen over. Ook omdat er een direct verband lijkt te zijn tussen jeugdhulp en geen huisvesting. Wij zijn benieuwd hoe de situatie in Groningen is, en of er voldoende capaciteit is.”

Wethouder Inge Jongman: “Geen sprake van specifieke toename”
Wethouder Jongman: “Jaarlijks inventariseren wij de situatie. Weliswaar doen we dat achteraf. Uit de cijfers van 2020 en 2021 blijkt dat het aantal jonge dak- en thuislozen stabiel is. In 2023 kijken we naar de cijfers van 2022. De afgelopen dagen hebben we navraag gedaan bij de verschillende opvanglocaties en -organisaties in de gemeente. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een specifieke toename van de aantallen. We zien dat het bij de volwassenopvang redelijk druk is, voor jongeren zijn er nog genoeg plaatsen.”

“Met preventiemaatregelen voorkomen dat jongeren op straat komen”
De wethouder vertelt verder: “Het liefste zien we ook helemaal geen jongeren in onze opvanglocaties. Daar werken we ook hard aan door allerlei preventiemaatregelen. Door een preventiescan uit te voeren, door goed contact te hebben met onderwijsinstellingen en jeugdhulp, maar ook door een app te hebben waar jongeren zich kunnen melden als er sprake is van een noodsituatie, proberen we te voorkomen dat er überhaupt jongeren op straat komen te staan.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Toch zien gebiedswerkers in de gemeente wel een verschuiving in leeftijden”
Menger: “Nu hebben wij zelf ook onderzoek gedaan. Uit gesprekken met gebiedswerkers blijkt dat zij wel een verschuiving zien in de leeftijdsklassen die hulp nodig hebben. Ik begrijp dat er achteraf geïnventariseerd wordt, maar die verschuiving vindt dus wel plaats.” Jongman: “Op het moment dat iemand hulp nodig heeft, dan krijgt diegene hulp. Zowel in de jongerenopvang als volwassenopvang is er op dit moment genoeg ruimte. Dat komt ook omdat we een boot beschikbaar hebben voor de winteropvang. En inderdaad, het kan zijn dat de aantallen dit jaar zijn toegenomen. Maar op dit moment is er binnen de grenzen genoeg plek in de opvang.”

Wethouder Inge Jongman: “We laten jongeren niet onder een brug slapen”
Menger: “Maar stel. En ik realiseer me dat het niet wenselijk is. Maar als we nu ineens te maken krijgen met een explosieve groei. Hoe snel kunnen we dan schakelen qua plekken die aangeboden worden?” Jongman: “Laat ik duidelijk zijn, we laten jongeren niet onder een brug slapen. Als zo’n signaal binnen komt, dan gaan we met alle aanbieders ons best doen om voor hen een plek te bieden. Een plek waarbij voorzien wordt in bed, bad en brood. En wat ik al aangaf, we willen dit voorkomen. We werken heel hard om situaties in beeld te brengen. Hoe gaat het op school, hoe is de situatie thuis en hoe zit het bijvoorbeeld qua schulden?”