Wethouder: “Kringlooporganisaties kunnen voor hun afval gebruik maken van gratis containers”

nieuws

Kringlooporganisaties in de gemeente kunnen sinds enige tijd niet meer gratis gebruik maken van afvalbrengstations. Volgens wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & Klimaat Adaptatie kan er in plaats daarvan gebruik maken van gratis containers.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie: “We hebben begrepen dat de vrijstelling voor gratis gebruik van de afvalbrengstations door kringlooporganisaties per1 januari 2023 is ingetrokken. Met daarbij een overgangsperiode tot 1 april 2023. Dit betekent dat zij het grof vuil dat zij als gevolg van hun activiteiten verzamelen niet meer gratis weg kunnen brengen. We hebben signalen gekregen dat dit voor de kringlooporganisaties op een zeer slecht moment komt. Na de coronacrisis hebben ze nu te maken met stijgende kosten voor energie, huur en loonkosten als gevolg van de energiecrisis en de inflatie. Wanneer zij voor al het afval moeten betalen, kan dit grote gevolgen hebben voor de kringlooporganisaties. Wij willen graag weten hoe dit precies zit.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Afgelopen jaren is er misbruik gemaakt van de situatie”
Wethouder Wijnja: “Ik ben heel blij met deze vraag van de ChristenUnie omdat het ons de gelegenheid geeft om de context te schetsen. De afvalbrengstations in onze gemeente worden jaarlijks door tienduizenden inwoners gebruikt. Ook bedrijven maken er gratis gebruik van. Particulieren mogen per jaar vier keer gratis hun afval wegbrengen, bedrijven moeten betalen. Uit ons onderzoek is echter gebleken dat er de afgelopen jaren oneigenlijk gebruik is gemaakt van de situatie. Ook inwoners van buiten onze gemeente hebben afval gebracht bij onze stations. Dit kon eenvoudig omdat we bij het inleveren alleen om een postcode vroegen. Ook bedrijven brachten hun afval, waarbij het soms om grote hoeveelheden ging.”

“Alle vrijstellingen zijn ingetrokken”
Wijnja vertelt verder: “Kringloopwinkels konden gebruik maken van een ontheffing waarbij zij gratis konden storten. Nu hebben we als gemeente onze afvalverordening aangepast. Er moet gebruik worden gemaakt van een grofvuilpas die inwoners mee moeten nemen naar het afvalbrengstation. Een postcode noemen alleen is niet meer voldoende. Daarnaast hebben we het hele systeem op nul gezet. Waarbij alle vrijstellingen zijn ingetrokken, om het opnieuw op te bouwen.”

“Gratis container”
“Voor kringlooporganisaties is die ontheffing ook ingetrokken. Zij kunnen echter gebruik maken van een gratis container voor hout of grofhuishoudelijkafval. Als deze containers vol zijn, dan worden ze gewisseld. Alle instellingen hebben we met een brief geïnformeerd over deze nieuwe situatie. Twee kringlooporganisaties hebben inmiddels aangegeven dat deze nieuwe manier voor hen niet voldoende is. Daarom gaan we met hen op zoek naar maatwerk.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Moet er in de toekomst betaald worden?”
Rebergen: “In de brief, die u noemt, wordt inderdaad verteld dat een kringloopwinkel een container heeft of kan krijgen. Daarbij wordt de suggestie gewerkt dat daar wellicht in de toekomst voor betaald moet gaan worden. Hoe zit dat?” Wijnja: De containers bij kringloopwinkels zijn voor hen gratis, en dat blijft ook zo.”

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Nu moet het later alsnog gesorteerd worden”
Raadslid Tim van de Vendel van GroenLinks: “Nu is dit eigenlijk wel een beetje gek. Op een afvalbrengstation heb je een rij aan bakken waardoor het op locatie direct gesorteerd wordt. Door kringloopwinkels nu hun afval in een container te laten deponeren zorgt dat voor veel extra werk. Het moet later opnieuw gesorteerd worden. Is het economisch niet rendabeler dat ze het toch naar het afvalbrengstation kunnen brengen?” Wijnja: “Ik snap deze vraag. Wat de gemeente in containers verzameld dat wordt door de gemeente gescheiden.”