Raadsfracties vrezen tekort aan opvangplekken voor jonge daklozen

nieuws
Foto: useche70 via Pixabay

Heeft de gemeente genoeg opvangplekken om het snel stijgende aantal (voornamelijk jonge) dak- en thuislozen op te vangen? Op deze vraag willen de raadsfractie van de ChristenUnie en de Stadspartij 100% voor Groningen komende woensdag een antwoord, nadat het Leger des Heils bekend maakte dat het aantal (jonge) daklozen de laatste tijd explosief is gestegen.

Volgens het heilsleger is het aantal dakloze mensen dit jaar al met bijna een kwart toegenomen. Onder jongeren is het aantal dak- of thuislozen zelfs verdubbeld. Het Leger heeft daardoor landelijk last van een nijpend tekort aan opvangplekken. Eerder op de dinsdag werd duidelijk dat ook in Groningen zorgen bestaan over het beschikbare aantal opvanglocaties.

Met name jongeren worden steeds vaker dakloos, verklaart het heilsleger. De oorzaak daarvoor zou liggen in het stoppen van de jeugdzorg bij volwassenheid (18 jaar) en de kostendelersnorm. Daardoor worden kinderen soms het huis uitgezet, omdat uitkeringen dan hoger zijn voor de overgebleven bewoners.

De twee partijen vrezen dat het aantal opvangplekken voor daklozen, waarvan er door de sterk gestegen energiekosten en de inflatie steeds meer nodig zijn, snel tegen de limiet aan gaat zitten. De fracties willen daarom weten of de gemeente, die het aanbod aan opvangplekken een maand geleden nog flink uitbreidde met een slaapboot in het Eemskanaal, nogmaals kan worden opgeschroefd.