Nachtraad en Drugsbeleid schrikken van drugsplannen CDA

nieuws
Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

De Nachtraad Groningen en de landelijke StichtingDrugsbeleid hebben met grote verbazing de plannen van de Groningse CDA-fractie gelezen om het hoge drugsgebruik in de gemeente tegen te gaan. Volgens de twee organisaties hebben maatregelen als coffeeshops weren en drugshonden inzetten op festivals zich alom bewezen als niet werkend.

De CDA-fractie diende eind oktober een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad, waarin de partij oppert coffeeshops te weren van zichtbare plekken in de binnenstad. Daarnaast wilde fractie met de inzet van drugshonden het gebruik van verdovende middelen op festivals tegengaan. Dit alles naar aanleiding van een in september gepresenteerd rioolwateronderzoek, waaruit blijkt dat Groningen relatief veel cannabis, cocaïne en designerdrugs gebruikt.

‘Coffeeshops weren werkt averechts’

De twee organisaties vragen zich ten zeerste af of het weren van coffeeshops gaat helpen om het drugsgebruik in de gemeente terug te dringen.  “Cocaïne wordt bijvoorbeeld al veel gebruikt zonder dat het vrij te verkrijgen is”, vertelt Misha Pchenitchnikov, alcohol- en drugs expert van de Nachtraad Groningen. “Dit geeft aan dat zelfs als een middel niet legaal te verkrijgen is mensen gewoon doorgaan met het gebruik ervan. Om deze reden is het aannemelijk dat het gebruik van cannabis niet zal dalen als coffeeshops geweerd gaan worden uit het straatbeeld.”

Ook oud-raadslid Fleur Woudstra, die in de jaren 80 met succes de heroïneproblematiek in het A-Kwartier van Groningen op de agenda zette, schrikt bij monde van de landelijke Stichting Drugsbeleid van de CDA-plannen: “Het verdwijnen van coffeeshops, met als gevolg de groei van de straathandel, gaat grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de huidige cannabisgebruikers”.

Ook de inzet van drugshonden bij festivals is volgens de twee organisaties zeer onrealistisch als maatregel om drugsgebruik terug te dringen. “Bezoekers van evenementen worden al grondig gevisiteerd bij entree, dit is een harde eis voor de vergunning”, zegt Pchenitchnikov. “Daarnaast is het niet zo dat drugs alleen op evenementen gebruikt worden. Drugs worden
ook regelmatig thuis of in kroegen gebruikt, dit gaat een drugshond bij een evenement niet oplossen.”

Alternatieven

Volgens Woudstra en Pchenitchnikov zou een passende actie zijn om meer in te gaan zetten op het testen van drugs en op drugspreventie: “Door goed voor te lichten over de gevaren en het juiste gebruik van drugs kunnen ongevallen voorkomen worden. Dit is gunstig voor de volksgezondheid en daarmee voor de maatschappij”.

Daarnaast is het volgens Pchenitchnikov belangrijk om in kaart te brengen of er wel excessen zijn rondom het drugsgebruik in Groningen. “Het rioolwateronderzoek maakt geen onderscheid tussen recreatieve gebruikers en probleemgebruikers. Daarom is er niet vast te stellen of Groningen daadwerkelijk een probleem heeft met het gebruik van drugs.”