Loop van de Hunze wordt hersteld bij aanleg nieuwe Gerrit Krolbrug

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de realisatie van de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt ook de loop van de Hunze hersteld. Bij Het Groninger Landschap leidt dit tot een blije reactie.

“Dit is echt héél goed nieuws”, vertelt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap. “Wat er gaat gebeuren is dat in de voorkeursvariant voor de nieuwe Gerrit Krolbrug de loop van de Hunze hersteld wordt. Dit is een enorme stap om van Groningen weer een stad aan de Hunze te maken.” Glastra roemt daarbij de prettige samenwerking met de gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Rivier de Hunze
De rivier de Hunze begint ten oosten van Gasselte en ten westen van Drouwenerveen, op de plek waar het Voorste en Achterste Diepje bij elkaar komen. Lang geleden meanderde de rivier richting het Noorden om in eerste instantie bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee in de Waddenzee uit te monden. Rond het jaar 1400 werd de rivier ten noorden van het Zuidlaardermeer afgedamt en in het nieuw gegraven Schuitendiep geleid om het te lage waterpeil in de stadsgrachten van de stad Groningen op te voeren.

Op sommige plekken is de loop nog te zien
Dit had als voordeel dat Stad rechtstreeks verbinding kreeg met de venen in Drenthe, zodat de turfhandel vanuit Groningen gecontroleerd kon gaan worden. De Turfsingel in Stad dankt zijn naam aan deze tijd. Door de jaren heen is vrijwel het hele noordtangent verdwenen, hoewel op sommige plekken de loop van de Hunze nog goed is te zien. Bijvoorbeeld langs de Pop Dijkemaweg en aan de oostzijde van begraafplaats het Selwerderhof.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De loop van de Hunze rond de stad Groningen in vroegere tijden. Foto: AbvanG – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105561746

Herstellen stroomgebied
Hoe gaat het er straks uitzien? In de voorkeursvariant is de hellingbaan van de nieuwe brug, de verlegging van de Ulgersmaweg en de aanleg van een nieuwe fietsverbinding langs het Van Starkenborghkanaal opgenomen. Besloten is om de oorspronkelijk Hunzeloop in de Hunzeboord door te trekken en te verbinden met de loop langs de Hunzedijk, waarmee een nieuwe open waterverbinding ontstaan. Hiermee wordt een deel van de Hunze hersteld en wordt de loop weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. De komende periode zal onderzocht worden of het waterpeil van de Hunze kan aansluiten op het peil van het Van Starkenborghkanaal, via het Boterdiep. Met deze peilverhoging wordt het stroomgebied hersteld, de beleving versterkt en kan ook de ecologische waarde worden vergroot.

Vergroenen
Ook aan de Stadszijde gaat bij deze voorkeursvariant het één en ander gebeuren. Zo komt er een extra onderdoorgang ten behoeve van nieuwe recreatieve wandelmogelijkheden. Ook wordt de Ulgersmakade, wanneer de ligplaats voor scheepvaart is opgeheven, vergroend. De plannen worden komende zomer aan het publiek gepresenteerd.