Gemeente werkt met man en macht aan plan om sportverenigingen te ondersteunen

nieuws
Foto: Pixabay

De gemeente Groningen werkt met man en macht aan een plan om sportverenigingen, die last hebben van de hoge energiekosten, te ondersteunen. Dat heeft wethouder Eelco Eikenaar (SP) van Armoede woensdag gezegd.

Eikenaar reageerde daarmee op vragen van de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en het CDA. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “Als het gaat om de energiekosten dan bereiken ons signalen dat er bij sportverenigingen grote zorgen zijn. Wij begrijpen dat het gemeentebestuur druk bezig is om de plannen af te ronden, maar sportverenigingen willen het liefst vandaag nog duidelijkheid. Verschillende verenigingen zijn bang dat ze in problemen komen, waardoor de angst er regeert.”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP): “Plannen begin december klaar”
Wethouder Eikenaar: “Die signalen bereiken ons ook. We zijn op dit moment bezig met het vaststellen van het energiepakket. Er wordt ontzettend hard gewerkt door ambtenaren om invulling te geven aan het 3 miljoen eurofonds. De verwachting is dat begin december de plannen gereed zijn. Voor uw beeldvorming, het is erg veel werk. Er moet een heel pakket worden samengesteld, en daar wordt op dit moment met man en macht aan gewerkt. De intentie is om een goede regeling te maken, en om sportverenigingen te ondersteunen als zij hoge lasten ervaren.”

“Zo snel mogelijk duidelijkheid geven”
Eikenaar wil ook ingaan op de lange termijn: “Wij als gemeente doen de korte termijn. De landelijke overheid komt met een pakket voor de lange termijn. Hoeveel geld wij precies krijgen, dat is onbekend, maar bij een bedrag van 400 miljoen euro, dat de komende jaren oploopt naar 500 miljoen euro, kunt u een rekensommetje maken hoeveel er ongeveer naar Groningen gaat. We hebben het dan waarschijnlijk over miljoenen. Dus het antwoord is dat er keihard aan gewerkt wordt, en dat we hopen dat we zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen geven.”

Jalt de Haan (CDA): “Kunnen we in de communicatie naar verenigingen ook iets doen, om de zorgen weg te nemen?”
Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “Nu lezen wij in de media berichten over sportverenigingen die zich grote zorgen maken. Kan er wellicht in de communicatie naar de verenigingen toe ook iets gebeuren? Hoe zorg je er voor dat verenigingen op de hoogte zijn van wat er aan komt? De situatie zorgt nu voor angst, voor onduidelijkheid. Kunnen we hen ook ontzorgen?” Eikenaar: “We kunnen pas communiceren als het plan definitief is vastgesteld. Bij het communiceren maken we gebruik van onze reguliere contacten. En we hopen snel duidelijkheid te kunnen verschaffen.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Proces Gelijk Speelveld is in Haren en Ten Boer nog volop bezig”
Wethouder Inge Jongman van Sport wil nog een toevoeging doen: “In de vragen gaat het ook over het Gelijk Speelveld. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Dat zorgt voor ongelijkheid. In de voormalige gemeente Groningen is dit proces afgerond, in Haren en Ten Boer zijn we nog druk bezig. Het traject is gestart, waarbij we dit nu aan het afronden zijn. Dit kost wat tijd omdat de eigendomsfunctie overal anders is. Onderdeel is dat we ook naar het doorbelasten van nutsvoorzieningen kijken. Op dat vlak willen we transparantie en eenduidigheid. Er is een goed contact met de verenigingen.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Kan de wethouder een toezegging doen?”
Sijbolts: “En dan wil ik toch graag even inzoomen op sportpark De Koepel in Haren. Het energiecontract daar verloopt aan het einde van het jaar. Men zit daar met de handen in het haar. Als het niet voor 31 december is opgelost dan moet wellicht de contributie verhoogd worden. Dat is niet wenselijk omdat er dan misschien leegloop ontstaat. Kan de wethouder een toezegging doen dat het voor het einde van het jaar geregeld is?” Jongman: “We kunnen niet vooruit lopen. De gesprekken worden op dit moment gevoerd. En dat gaat in goed overleg. Wij willen er voor zorgen dat het geen effect heeft op mensen die niet meer kunnen sporten of ontmoeten. We moeten volle kracht vooruit naar de uitkomt.”

Wethouder Inge Jongman: “Er staat straks iets klaar”
De fractievoorzitter van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het is heel fijn dat de wethouder de urgentie ziet.” Jongman: “Als aanvulling, het pakket wordt samengesteld op basis van waar men tegen aan loopt. Er staat straks iets klaar om de verenigingen bij te staan. Wat betreft het Gelijk Speelveld, dit wordt nog voorgelegd aan u als raad.”