Gemeente gaat OV-bureau en Qbuzz helpen

nieuws
Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

De gemeente Groningen gaat het OV-bureau Groningen Drenthe en vervoerder Qbuzz helpen. Het vervoersbedrijf heeft het erg moeilijk en vreest over dit jaar een tekort van 11 tot 12 miljoen euro.

Dit tekort komt door drie redenen. De bussen reden meer kilometers om de bereikbaarheid van stad en platteland overeind te houden; dat had deels te maken met de aanpak van de ring zuid en het Julianaplein. Verder steeg het ziekteverzuim bij het personeel, mede vanwege de coronapandemie. Tenslotte had Qbuzz te kampen met hogere brandstofkosten.

Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau acht het redelijk dat een deel van de extra kosten bij de vervoerder onvoorzien is en dat deze ten laste komen van het OV-bureau. Dit zal gebeuren in de vorm van een aanvullende subsidie, waaraan strikte voorwaarden zijn verbonden. Qbuzz en het OV-bureau verwachten dat een extra bijdrage tussen 7 en 9 miljoen euro nodig is. De gemeente Groningen zou daarvan 21 procent voor haar rekening moeten nemen. De provincies Groningen en Drenthe draaien dan voor de rest op.

Gehoopt wordt nu op een extra vergoeding voor 2023 vanuit het rijk. Daarnaast werkt het OV-bureau samen met de beide provincies en de gemeente Groningen aan een meerjarenbeleid voor de toekomst, waarbij sterk wordt ingezet in op het versneld verduurzamen van het busvervoer.