‘Geen jeugdhulp voor 3500 kinderen in Groningen als kabinet miljard bezuinigt’

nieuws
Foto: Chris Bakker

Eerst de jeugdzorg verbeteren, dan pas bezuinigen. Dat vinden de veertig grootste gemeenten van Nederland. Ook de gemeente Groningen vreest dat als het kabinet haar geplande, forse bezuinigingen doorvoert, het risico bestaat dat kinderen letterlijk het kind van de rekening worden.

De gemeente Groningen zette donderdag haar handtekening onder een brandbrief aan de Tweede Kamer, samen met 39 andere grote steden in Nederland.

3.500 kinderen zonder hulp

Volgens de gemeente gaan de geplande bezuinigingen (in totaal een miljard euro) in de Hervormingsagenda Jeugd ervoor zorgen dat zo’n twintig procent van de kinderen in de jeugdhulp geen hulp meer kan krijgen. Uit een impactanalyse op deze Hervormingsagenda Jeugd blijkt dat het in de provincie Groningen gaat om 3.500 kinderen, als het Rijk besluit om de Hervormingsagenda Jeugd in te voeren zoals die nu voor ligt.

Maak bezuinigen niet leidend

Hoewel wethouder Manouska Molema beaamt dat de kosten voor de jeugdzorg ‘beheersbaar’ gemaakt moeten worden, zouden de bezuinigingen niet leidend moeten zijn. In plaats daarvan vindt het gemeentebestuur dat de hulp op de eerste plaats terecht moet komen bij kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben.

“De huidige uitwerking van de Hervormingsagenda geeft geen antwoord op de toenemende vraag aan ondersteuning van kinderen en ouders”, stelt Molema. “Het is alleen gericht op het bestrijden van symptomen, en de kosten die dit met zich meebrengt. We moeten een antwoord vinden op de echte problemen, namelijk de forse toename van kwetsbaarheid en complexe problematiek bij kinderen en hun gezin.”

Fundament weg onder gemeentelijke aanpak

Volgens het college haalt de Hervormingsagenda het fundament (preventie en lichte hulp) uit de gemeentelijke aanpak, die zich sterk richt op preventie en vroegtijdige aanpak Molema: “Het gevolg hiervan is verdere toename van kwetsbaarheid en complexe problematiek bij kinderen en hun gezin. Uiteraard willen we graag meewerken aan het verbeteren van ons Jeugdstelsel. Echter, een besparing als deze is niet realistisch.”

Ontslagen, wachtlijsten en beperkingen

Het college vreest dat de geplande bezuiniging van het kabinet gaat zorgen voor een forse ontslaggolf, langere wachtlijsten en een beperking van de hulp aan kwetsbare kinderen. Ook vragen Groningen en de andere gemeenten zich af of de besparing niet tot toenemende kosten elders zal leiden. Zo zal de druk op het onderwijs waarschijnlijk fors toenemen, wat kan leiden tot een nog grotere toestroom naar het speciaal onderwijs.