Zorgen bij dorpshuizen om stijgende prijzen: “Puzzelen met cijfers, we zijn niet hoopvol”

Dorpshuizen. Ze zijn in dorpjes in de gemeente van grote waarde als ontmoetingsplek. Maar bij de besturen nemen de zorgen toe nu de prijzen stijgen en subsidiemaatregelen vooralsnog uitblijven.

“De vooruitzichten zijn heel slecht”, vertelt Erik Oosterveld van het dorpshuis in Onnen. “De voorschotten voor energie zijn verhoogd, en dat betekent dat we meer geld op tafel moeten leggen. Maar hoe? Het gebouw waar we in zitten is in eigendom van de gemeente. Er is onderzoek gedaan om hier zonnepanelen te plaatsen. Er is ook een voorstelronde geweest van bedrijven die dit kunnen installeren. Maar uiteindelijk moeten we zulke panelen zelf betalen. Dat geld is er niet. En als het geld er wel was dan is het de vraag of je het aan zonnepanelen uitgeeft, of aan iets anders wat ook heel waardevol is voor het dorpshuis.”

“Onoplosbaar op de korte termijn”
Volgens Oosterveld worden er gesprekken gevoerd: “De gemeente begrijpt de problematiek. Maar dit probleem is heel groot. Er zijn heel veel dorpshuizen in onze gemeente. En als je kijkt naar het vastgoed dat de gemeente in haar bezit heeft, dan is dat enorm. Ook de Vereniging Groninger Dorpen is voor ons bezig. Zij spreken voor ons met de gedachte dat je samen sterk staat. Maar voor ons is duidelijk dat dit probleem onoplosbaar is op de korte termijn.”

“Het wordt puzzelen”
Het is ook kiezen tussen twee kwaden: “De prijzen nemen toe. En dan heb ik het behalve over de energie ook over de inkoop van hapjes en drankjes die we hier serveren. Dat kun je doorberekenen. En we hebben de prijzen ook al verhoogd. Maar dat helpt niks want de mensen gaan daardoor minder besteden. Dus ja, dit is een onderwerp dat ons bezig houdt. Het is moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. En zorgen zijn er ook. We hebben één iemand op de loonlijst staan. Die kunnen we nu nog betalen, maar het wordt wel puzzelen.”

Dorpshuis Garmerwolde: “Het dorpshuis is het hart van het dorp”
Ben de Jonge is actief bij het dorpshuis in Garmerwolde. Hij sluit zich aan bij de woorden van Oosterveld. “Er zijn de afgelopen weken verschillende regelingen opgetuigd. Energietoeslagen voor gezinnen en toeslagen voor het mkb. Wanneer zijn de dorpshuizen aan de beurt? Wij hopen echt dat er maatregelen van de overheid komen om ons te ondersteunen. Want ja, ook bij ons stijgen de kosten. Afgelopen week hebben we vergaderd en toen hebben we gezegd, het is voordeliger om de deuren de komende periode gesloten te houden. Maar dat is tegelijkertijd het laatste wat je wilt, want een dorpshuis is het hart van een dorp. Hier gebeurt alles. Hier ontmoeten mensen elkaar.”

“De kosten zijn voor ons verviervoudigd”
Toch lijken de zorgen in Garmerwolde minder groot dan op andere plekken: “In het kader van de versterkingsoperatie zijn er hier al tal van maatregelen genomen. We zijn van het aardgas af en hebben heteluchtverwarming en ook is alles geïsoleerd. Voor de elektriciteit zijn we aangesloten bij een zonnepark in de buurt. Maar ondanks al die mooie maatregelen hebben we nog steeds kosten. De kosten zijn voor ons verviervoudigd. En als je dan kijkt naar onze inkomen. Wat we verdienen aan de bar is minimaal. We hebben een aantal vaste huurders en we hebben incidenteel mensen die ons dorpshuis afhuren om er een feest te kunnen organiseren.”

Slapeloze nachten heeft De Jonge niet: “Ik kan ’s nachts wel wakker liggen, maar dat levert niks op. Maar zorgen zijn er wel. En ik weet dat het onderwerp op tafel ligt, dat er over de dorpshuizen gesproken wordt. Maar de toekomst is onzeker. En onzekerheid is niet prettig. Zeker niet voor dorpshuizen die het kloppend hart van zijn kleine gemeenschappen.”