Wethouder wil kijken of Backbone langer op huidige plek kan blijven: “Wel slag om de arm”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen zegt zich maximaal te willen inspannen om Backbone op de huidige plek te behouden tot het moment van herontwikkeling echt gaat beginnen. Dat liet Van Niejenhuis woensdagmiddag weten.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van de fracties van D66 en de Partij voor de Dieren. Raadslid Bart Hekkema namens de Partij voor de Dieren: “Ik denk dat we met zijn allen er bewust van zijn wat de meerwaarde van Backbone is voor Groningen, en voor Vinkhuizen in het bijzonder. De petitie met ruim 1.800 handtekeningen toont het belang nogmaals aan. De vragen die we vandaag stellen hebben als doel om te kijken naar de mogelijkheden om de onderhuurders een plek te geven zolang het onderzoek naar de herontwikkeling van het gebied niet is afgerond. Daarnaast vragen we ook naar een perspectief voor de langere termijn.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Er zit veel talent in het gebouw”
Raadslid Maria Martinez Doubiani van D66: “Wat denk ik ook goed is om te benoemen is dat andere fracties deze vragen ondersteunen. Afgelopen maandag heb ik een bezoek gebracht aan Backbone. Er zit veel talent in het gebouw. Talent dat we kwijtraken, wat in strijd is met onze ambities van City of Talent. En behalve Backbone kijken we ook naar andere broedplaatsen in de stad, hoe we die kunnen verankeren.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Hoe kunnen we deze situaties in de toekomst voorkomen?”
Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen sluit zich hier bij aan: “Ik vraag me echt af waarom we hier überhaupt moeten zitten. Deze mensen in Backbone verliezen over twee maanden hun plek. Hoe kan het dat deze onduidelijkheid er is? En belangrijker, hoe voorkomen we dit in de toekomst? En hoe voorkomen we dat we dit op andere plekken in de gemeente gebeurd?”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “College komt met plan voor de toekomst”
Wethouder Van Niejenhuis: “Om op de vragen van meneer Moerkerk te reageren. We zullen hier vaker over gaan praten. We hebben het over tijdelijke locaties die we beschikbaar maken om mensen een plek te geven. Ook in de toekomst zijn er plekken die we beschikbaar zullen stellen. Aan de andere kant. Hoe kunnen we het structureel aanpakken? Hoe kunnen we makers en de creatieve industrie de ruimte geven? Wethouders De Wrede en Bloemhoff zijn hier mee bezig, en een voorstel zal later aan u voorgelegd gaan worden.”

“Backbone voortzetten tot herontwikkeling begint”
Dan over Backbone: “Het gemeentebestuur is zich bewust van de betekenis van Backbone voor de stad en voor Vinkhuizen. Maar het was altijd heel duidelijk dat dit een tijdelijke constructie was. Het is al een keer verlengd en er is altijd gecommuniceerd dat het op 1 januari echt stopt. Op uw vraag als er nog niet herontwikkeld wordt om het gebruik voort te zetten, daar wil ik mij voor in gaan spannen. We willen gaan kijken of we met een andere vastgoedbeheerder Backbone voort kunnen zetten. Daarbij moeten we wel slagen om de arm houden. We moeten deze beheerder vinden die dit wel exploiteren. Maar er moet ook gekeken worden wat er met het gebouw moet gebeuren. Stel dat het verlengd kan worden, wat moet er aan het gebouw gebeuren om het mogelijk te maken. Wel zal de constructie voor slechts een aantal maanden zijn. De Plekkenmakers zijn bezig met een plan voor de herontwikkeling van het gebied. Die plannen zullen in het eerste deel van 2023 gepresenteerd worden.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Wil de gemeente hier in gaan investeren?”
Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Als er kosten aan zijn verbonden om Backbone in de benen te houden, is de gemeente dan bereid om hier in te gaan investeren?” Van Niejenhuis: “Als het om een paar duizend euro gaat, dan doen we dat.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Kunnen we het niet hebben over permanente plekken?”
Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het gaat over tijdelijkheid. Ik vraag me af of het tijdelijke niet kan verdwijnen. Dat we het kunnen hebben over permanente plekken, dat het niet constant hoeft te verschuiven.” Van Niejenhuis: “Zoals ik aangaf, hier komen we later op terug. De druk op vastgoed is heel hoog. We maken veel woningen, maar ook de vraag naar kantoor- en bedrijfsruimtes is hoog. Over een jaar is dat wellicht anders als we een recessie in rommelen. In tijdelijkheid gaan we de ruimtes benutten die er zijn. Voor wat betreft structurele plekken voor kunstenaars en creatievelingen, daar komen we later op terug.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Is er een back-up plan?”
Maria Martinez Doubiani van D66: “U houdt slagen om de arm. Ik denk vooruit. We hebben nog ruim twee maanden in 2022. Stel dat het niet lukt. Dat er niet een vastgoedbeheerder wordt gevonden. Of als blijkt dat het niet zou kunnen. Wat dan? Is er dan een back-upplan voor deze ondernemers in Backbone?” Van Niejenhuis: “Nee. Die is er niet. We hebben altijd gezegd dat de Travertijnstraat 12 de deuren sluit op 31 december. We kunnen het met een aantal maanden verlengen. Dat is afhankelijk van een vastgoedbeheerder. En qua onderzoek. Daar moet u zich niet teveel van voorstellen. Er wordt een rondje gelopen door het pand om te kijken of het kan. Dat is niet ingewikkeld.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Wanneer wordt het rondje gemaakt?”
Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Kunt u ook aangeven wanneer dit rondje wordt gemaakt? En kan de raad ook worden geïnformeerd?” Van Niejenhuis: “Binnen nu en een aantal weken gaat dit gebeuren. We hebben de leegstandbeheerders benaderd. En ik realiseer me dat het voor de ondernemers niet een bevredigend antwoord is, omdat de situatie onduidelijk blijft. Daarom ook het advies dat als er nu een andere plek op uw pad komt, om daar wel voor te gaan. Doe het voor de zekerheid.”