Wachttijden in Noord-Nederlandse ziekenhuizen flink toegenomen

nieuws
Foto: Fernando AUDIBERT from FreeImages

Ondanks het feit dat de hausse van het coronavirus (vooralsnog) achter de rug lijkt, slagen de ziekenhuizen er over het algemeen niet in om de wachttijden terug te dringen. Volgens zorgdata-specialist Kompas in Zorg spant Noord-Nederland daarbij de kroon.

Een galblaas verwijderen staat bovenaan de lijst als het gaat om de stijging van wachttijden in ziekenhuizen in Groningen-Friesland en Drenthe. Vorig jaar moest een noorderling daar gemiddeld acht weken op wachten. Nu wachten patiënten gemiddeld twintig weken op het weghalen van dit orgaan. Ook een baarmoeder verwijderen duurt een stuk langer in het Noorden dan een jaar geleden, twaalf weken in plaats van de acht van een jaar terug. Ook op staaroperaties en de polikliniekbezoeken bij chirurgie, gynaecologie, neurologie, oogheelkunde en urologie duren moeten noorderlingen een stuk langer wachten.

De wachttijden voor ingrepen binnen deze specialismen overschrijden vrijwel allemaal de maximaal aanvaardbare wachttijd voor een klinische behandeling. Die ligt gemiddeld op 7 weken. Dat geldt trouwens niet alleen voor de noordelijke ziekenhuizen. In vrijwel alle regio’s in Nederland wordt deze norm bijna niet gehaald. Noord-Nederland springt er echter uit als het gaat over minder-spoedeisende operaties.