Omwonenden vrezen drukte door brug naar school in De Wijert

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Meerdere bewoners van de Aart van der Leeuwlaan, de Marcellus Emantslaan en de Van Moerkerkenlaan in de Wijert-Zuid zijn bang dat een nieuw bruggetje over de vijver bij het Geert Teispad gaat zorgen voor grote verkeersdrukte, mocht de gemeente besluiten om de school op deze manier te ontsluiten.

Aan de Van Ketwich Verschuurlaan zit De Griffel, een tweede locatie van de Brederoschool naast de hoofdlocatie aan het Ina Boudierplantsoen. Kinderen moeten nu nog vaak pendelen tussen de twee gebouwen. De gemeente onderzoekt daarom of er een brug kan komen over de vijver bij het Geert Teispad, zodat minder kinderen via de drukke Van Ketwich Verschuurlaan hoeven te fietsen of te lopen.

De omwonenden zijn echter bang dat het nieuwe bruggetje niet alleen gaat zorgen voor een veilige fiets- en wandelverbinding voor kinderen. Ze vrezen dat ouders van kinderen die naar De Griffel gaan, hun kinderen ook met de auto gaan afzetten bij de nieuwe brug.

Slechts 25 auto’s per dag? Onhoudbaar

Half september presenteerde de gemeente een onderzoek naar de gevolgen van het plaatsen van de brug, maar overlast voor de omgeving wordt er niet in voorzien, aldus omwonenden Ystvan de Jong en Janine Kort: “In het rapport gesproken wordt over wellicht 25 auto’s per dag. Dat is ons inziens onhoudbaar. Ook wordt achterwege gelaten dat deze auto’s minstens twee keer per dag heen en terug rijden door de straat. We wonen in een kinderrijke straat en als er ’s morgens 25 auto’s de straat in komen om kinderen af te leveren bij de brug, zijn er ook allerlei verkeersbewegingen in de straat van mensen die naar hun werk vertrekken of hun kinderen naar andere scholen brengen. Zowel op de fiets als met de auto. Een onwenselijke situatie.”

Gaat ‘opvoeden’ ouders echt werken?

De gemeente en de onderzoekers mikken er echter op dat de school zelf de ouders ‘opvoedt’ en hen stimuleert om alleen met de fiets of lopend te komen. Maar of dat gaat werken, is volgens de omwonenden nergens terug te vinden: “Wij pleiten voor een onderzoek naar de hoeveelheid overlast die te verwachten is en naar de effecten van het beïnvloeden van het gedrag van ouders door de school. Heeft dit elders al geleid tot positieve effecten? Wat is er precies voor nodig? Hoeveel mensen moeten er komen om gedrag te beïnvloeden?”

De omwonenden stellen de brug ‘met schrik’ tegemoet te zien. De Jong en Kort laten w“Vooral omdat het rapport niet met een eenduidige reden komt waarom de brug daadwerkelijk nodig is. Alternatieven zijn niet uitgewerkt, voor- en nadelen lijken lukraak en subjectief. Is een brug handig voor De Brederoschool? Vast en zeker. Weegt dit op tegen overlast in de tussenliggende straten? Wat ons betreft absoluut niet.”