Nieuwe Damsterplein: “Vooral het vele autoverkeer rond het plein wordt als een probleem gezien”

nieuws
Foto: ingezonden

De toekomst van het Damsterplein. Daar werd zaterdagmiddag over gesproken tijdens een bewonersbijeenkomst. Hedwig de Boer van de organisatie is tevreden.

Hoi Hedwig! Hoe is het vanmiddag gegaan?
“Het was een hele mooie bijeenkomst. Het weer zat alleen niet helemaal mee. We hadden diverse activiteiten georganiseerd om de buurt samen te brengen, maar helaas kon niet alles doorgaan vanwege de regen. Desondanks was de opkomst best wel groot, zijn er mooie gesprekken gevoerd en hebben we flink wat informatie kunnen verzamelen.”

Het Damsterplein. Nog niet zo heel lang geleden is het opgeleverd, maar het komt er op neer dat het niet helemaal bevalt he?
“Het heeft niet datgene gebracht wat we er van gehoopt hadden. Een populair evenemententerrein is het niet geworden, en er zijn ook wat andere nadelige effecten. In de zomer hebben we op het plein te maken met hittestress, en er is bij hevige regenval ook sprake van wateroverlast. Dat alles samen leidt tot onvrede in de buurt. Drie jaar geleden is er een schetsontwerp gepresenteerd van wat er op deze locatie ook mogelijk is.”

En deze bijeenkomst is een vervolg op de schets?
“Zo kun je het wel stellen. De gemeenteraad heeft een subsidie aangevraagd om het plein her in te richten en die subsidie is ook toegekend. De bewonersorganisatie heeft ons gevraagd om het plan ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Door de coronacrisis heeft de bewonersparticipatie stilgelegen, en daar hebben we nu een nieuwe start mee gemaakt. Mensen konden vanmiddag hun ideeën inbrengen, maar er waren vanmiddag ook toepassingen te bekijken hoe je met problemen om kunt gaan. Zo hadden we mensen van de Hanzehogeschool die lieten zien hoe je met wateroverlast om kunt gaan, welke oplossingen hier voor zijn.”

Als je de reacties van de mensen op tafel legt. Wat kwam daar heel duidelijk in naar voren?
“Mensen vinden het belangrijk dat er een plek voor kinderen komt en dat er een locatie op het plein komt waar ze kunnen kletsen. Maar uit heel veel gesprekken blijkt dat het verkeer als een probleem wordt gezien. Het autoverkeer zoeft rond het plein, waarbij het zo nu en dan een racebaan is. De mensen vinden het heel belangrijk dat daar iets aan gaat gebeuren.”

Dat lijkt me een lastige opgave …
“Dat is het ook zeker. We zullen na moeten gaan denken wat we daar mee kunnen. Kunnen we de verkeersstroom aan één kant plat leggen, of kunnen we iets anders bedenken? Wellicht het gebied inrichten als een dertig kilometer zone?”

Nadenken. Want dat is ook wat jullie nu gaan doen hè?
“Klopt. We hebben vandaag alle informatie verzameld en daar gaan we mee aan de slag. We gaan een klankbordgroep inrichten waar ook een vertegenwoordiger van de buurt plaats in gaat nemen. En we gaan aan de slag met een voorlopig ontwerp. Dat gaan we uiteindelijk aan de gemeenteraad presenteren waarbij de raad er een klap op mag geven.”

Wat is de verwachting in tijd?
“Komend voorjaar vindt er een volgende bijeenkomst plaats. Medio volgend jaar hopen we het plan aan de gemeenteraad te presenteren, waarbij hopelijk in 2024 dan de schop de grond in kan.”