Moet Groningen een jongerenraad krijgen? “Kinderen betrekken is belangrijk, maar in welke vorm?”

nieuws
De Groningse gemeenteraad bij de installatie van kinderburgemeester Fatoumata. Foto: Erick Bakker

Groningen moet een jongerenraad krijgen. Die oproep deed scheidend kinderburgemeester Samuel (12) vorige maand. Want volgens Samuel wordt er veel over jongeren gesproken máár niet met.

In Nederland hebben verschillende gemeenten al een jongerenraad. In de ene gemeente heeft een democratisch proces de samenstelling bepaald, in de andere gemeente is de jongerenraad meer een adviesorgaan. Maar zou een jongerenraad, in welke vorm dan ook, iets zijn voor Groningen? In een eerder artikel spraken we met de gemeente Zwolle en de gemeente Westland, waar al een aantal jaren jongerenraden actief zijn. In dit artikel een gesprek met drie politieke partijen uit de gemeente.

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Zoeken naar mogelijkheden hoe we jongeren kunnen betrekken”
“Er wordt in Groningen al wel ingezet op betrokkenheid van jongeren, bijvoorbeeld door middel van de scholenbezoeken aan het stadhuis of de storytelling in de jeugdhulp”, vertelt fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie. “En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Maar we denken dat we moeten blijven zoeken naar mogelijkheden hoe we jongeren bij de politiek kunnen betrekken. Een jongerenraad is een vorm daarvan, maar ook op andere manieren, wellicht digitaal, zouden jongeren meer betrokken kunnen worden.”

Mirjam Gietema (D66): “Kinderen kijken op een hele andere manier tegen problemen aan”
Mirjam Gietema is raadslid namens D66. Zij kan zich goed vinden in de woorden van haar collega. “Kinderen en jongeren betrekken is belangrijk. Maar de vraag is welke manier daar de beste voor is. Wil je het op een structurele manier doen, wil je het in de vorm van een kinderraad doen, en hoe serieus neem je het? Het grote voordeel van kinderen en jongeren bij het proces betrekken is dat zij op een hele andere manier tegen problemen aankijken. Zij komen vaak ook met hele andere punten aanzetten, waar wij niet zo snel aan zouden denken.”

“Kinderen willen serieus worden genomen”
In de gemeenten Zwolle en Westland was de implementatie in de eerste jaren een probleem. Gietema wil dat voorkomen. “Ik weet niet of een kinderraad de vorm is die werkt. Maar stel dat het de vorm is, dan moet je dat ten eerste op een goede manier organiseren. Je hebt iemand nodig die het begeleidt, die de kinderen assisteert. En je moet zoeken naar een manier hoe je de resultaten terugbrengt naar de gemeenteraad. Als kinderen dit gaan doen, dan willen ze serieus worden genomen. Alleen op die manier werkt het.”

“Belangrijk om niet vast te pinnen op de vorm”
Maar volgens het raadslid kan er ook gekeken worden naar andere vormen. “Het is denk ik goed om niet vast te pinnen op de vorm, maar te kijken naar de mogelijkheden. Als je als raad met een onderwerp bezig bent kun je dit wellicht aan een paar klassen op scholen voorleggen hoe er daar over gedacht wordt. De vorm van een soort burgerberaad. Dat zou een hele mooie manier kunnen zijn om iets te toetsen. Werkt ons idee? Welke andere punten komen op tafel? Voor welke vorm ook gekozen wordt, ik denk dat zonder kaders het tot hele toffe dingen kan leiden. En dat we open moeten staan voor ideeën hoe we de kinderen en jongeren kunnen betrekken en hoe we hun geluid kunnen horen.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Andere partijen stonden niet te springen”
Raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen is stelliger: “Als je mij vraagt of Groningen een jongerenraad moet krijgen, dan zeg ik ja, absoluut. Sterker nog. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota hebben we een motie ingediend hierover en zijn we ook bezig geweest met een initiatiefvoorstel. Overige raadsfracties lieten weten dat voldoende te vinden dat jongeren zo af en toe eens kwamen inspreken op het Stadhuis. Wij hebben als partij echter als credo, praat met jongeren in plaats van over jongeren.”

“Uit iedere wijk en dorp een afgevaardigde”
Menger: “Om een lang verhaal kort te houden wij willen al langere tijd een jongerenraad in Groningen organiseren. En dan op een manier waarbij er uit iedere wijk en dorp een afgevaardigde wordt geselecteerd. Diversiteit en inclusiviteit staan hierbij voorop. Op die manier denken we de jongeren uit een zo breed mogelijk spectrum te horen en te betrekken bij de politieke discussies.”