Lefier: ‘Nog geen huurachterstanden maar ‘stilte voor de storm’

De hoge energieprijzen en de sterk gestegen inflatie zorgen bij woningcorporatie Lefier nu nog niet voor veel achterstanden in de huur. Maar de corporatie is bang dat haar huurders het de komende tijd toch wel moeilijk gaan krijgen, vertelt Lefier-bestuurder Elles Dost.

Stilte voor de storm

De corporatie ziet dat huurders zich zorgen maken over de stijgende prijzen van onder andere gas en elektriciteit. Om huurders te helpen, is de corporatie nu hard bezig om woningen versneld te verduurzamen.

“We merken de ongerustheid van onze bewoners aan de telefoon. Gek genoeg zien we het nog niet terug in de huurachterstanden”, vertelt Dost. “Gelukkig biedt het energieplafond wel soelaas, maar we denken dat onze huurders het toch wel moeilijk gaan krijgen de komende maanden.”

“Ik verwacht dat het een beetje stilte voor de storm is”, zegt Dost. “Ik weet ook niet of alle huurders inmiddels hun termijnnota hebben aangepast, wij denken van niet. Maar wij vinden het wel raar dat huurachterstanden niet oplopen, terwijl we wel horen dat mensen de zorgverzekering in principe niet meer betalen.”

Huurders helpen

Lefier probeert huurders te helpen om de energiekosten enigszins te drukken. Zo kunnen huurders nu zonnepanelen aanvragen of versneld dubbel glas. “Daarbij moeten we er natuurlijk wel rekening mee houden dat wij ook afhankelijk zijn van wat leveranciers ons bieden”, vertelt Dost. Verder wordt er isolatiemateriaal uitgedeeld en kan de corporatie in gesprek gaan met huurders of er misschien een andere passende woning is, waarbij het energieverbruik lager ligt.

Daarnaast is de corporatie bezig om de bestaande woningen te verduurzamen en worden er duurzame woningen bijgebouwd. Op de vraag of Lefier niet eerder kon beginnen met het verduurzamen, zegt Dost: “Een aantal jaren geleden zijn we hiermee al begonnen. Vorig jaar zaten we gemiddeld op energielabel B met onze woningen. Maar een deel van onze woningen zijn ook monumenten. Dat is heel erg lastig”, zegt Dost.

Niet zomaar op straat

Huurders van Lefier hoeven niet bang te zijn om zomaar op straat gezet te worden als ze de huur niet betalen, verzekert Dost. “Ook nu is het al zo dat er bijna geen huurders uit worden gezet, alleen omdat ze een huurachterstand hebben. Dat blijft zo.”

“We zijn er heel terughoudend in en we gaan echt met onze huurders kijken naar passende oplossingen”, vervolgt de topvrouw van Lefier. “Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de voorzieningenwijzer, die kan helpen het huishoudboekje beter op orde te krijgen. Of we kunnen helpen om te zoeken naar een andere woning zoeken met lagere energielasten”, aldus Dost.