Jagers vangen bot bij rechtbank om verbod hazenjacht van tafel te krijgen

nieuws
Foto: Sven Ziegler via Pixabay

Het verbod op het jagen van hazen in Groningen blijft in stand. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, KNJ, en een Groningse jager hadden in een kort geding geëist dat er in het jachtseizoen toch op hazen gejaagd mag worden. Volgens de rechter is het verbod echter terecht. Behalve voor Groningen blijft het verbod ook gehandhaafd voor de provincies Utrecht en Limburg. De jagers hadden het kort geding aangespannen omdat de feiten waarop het verbod gebaseerd zijn, slecht onderbouwd zijn. Zo zou het rapport opgesteld zijn door onderzoekers van de Wageningen University, die volgens de jagersvereniging maar weinig verstand hebben van hazen. Ook wordt het aantal hazen verkeerd ingeschat. Op de velden waar gejaagd wordt, zijn genoeg hazen.

Willem Schimmelpenninck is de directeur van de Jagersvereniging: “Dit is teleurstellend. Maar tegelijk is het ook niet geheel verrassend. We hielden er al rekening mee dat een voorzieningenrechter zich niet inhoudelijk zou uitlaten over de omstreden beoordelingsmethode voor het bepalen van de staat van instandhouding van hazen en de daarbij gemaakte cijfermatige fouten. We hebben veel vertrouwen in onze positie in de bodemprocedure. Hierin wordt de zaak letterlijk tot op de bodem uitgezocht. Daarin staan we heel sterk. Hazen zijn in Nederland helemaal niet in hun voortbestaan bedreigd. Er lopen minimaal meer dan 200.000 hazen over de akkers en de trend is de afgelopen twintig jaar nagenoeg stabiel en de meest recente jaren zelfs stijgend.”