Honderden peuters krijgen voor- en vroegschoolse educatie, maar gemeente wil méér

De gemeente Groningen heeft sinds 2018 fors geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke peuteropvang van 16 uur per week, maar ze wil nóg meer peuters bereiken.

Het college van B&W wil dat alle jonge kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. De zogeheten VVE (voor- en vroegschoolse educatie) vindt plaats op gecertifieerde kinderopvanginstellingen. Peuters van 2 tot 4 jaar volgen daar 16 uur per week een programma waardoor ze een betere aansluiting krijgen op het basisonderwijs.

De afgelopen jaren hebben per jaar ongeveer 550 peuters een VVE indicatie gekregen. Ongeveer 97 procent van deze peuters gaat ook daadwerkelijk naar de opvang, en dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 90 procent. Toch zijn er nog altijd peuters die geen gebruik maken van voorschoolse educatie, terwijl zij daarvoor wel een indicatie hebben gekregen. De gemeente wil daarom ouders informeren bij het consultatiebureau (GGD), informatiebrieven en voorlichtingen van gemeente en kinderopvanginstellingen.

Wethouder Carine Bloemhoff: ”Ieder kind heeft recht op een voorschools aanbod. Dit mag niet afhankelijk zijn van de thuissituatie en of beide ouders werken of niet. Het college is tevreden over de behaalde resultaten. Gezamenlijk zorgen we er voor dat ieder kind in de gemeente gelijke kansen krijgt.”