Groningse wooncollectieven luiden noodklok: ‘Overal tussen wal en schip, nekslag dreigt’

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Een groep woongroepen en -collectieven uit Groningen luidt de noodklok. Omdat in het Oude RKZ, De Biotoop, De Gema en het IJkhuis grote groepen mensen achter één voordeur (en de bijbehorende energiemeters) wonen, dreigt energierekeningen betalen onmogelijk te worden.

De woongroepen wonen samen op één adres en delen daarmee één energierekening. Die is, door de grote groep huurders, een stuk hoger dan de norm voor energietoeslagen en de aftopping van de energieprijs. De torenhoge energierekening wordt achter de voordeur wel gedeeld en loopt per huurder enorm hoog op. Bewoners kunnen al geen aanspraak maken op andere toeslagen (denk aan huurtoeslag) en dreigen daardoor volledig in de knel te komen.

Slecht geïsoleerde panden

Volgens Charlotte Schippers en Anneke Claus van bewonersvereniging GEMA komt daarbij dat de panden, vaak monumentale oudere gebouwen, slecht, nauwelijks of niet geïsoleerd zijn. De woongroepen zijn vaak niet zelf de eigenaar van het terrein, het pand of de panden, maar huurder. De groepen kunnen daardoor niet zelf iets doen aan de verduurzaming van de gebouwen en terreinen. De verhuurders kunnen dat wel, maar kunnen daarmee tegelijkertijd ook de huren opdrijven.

Andere aanpak

De bewoners pleiten komende woensdag bij het gemeentebestuur voor een andere aanpak, aldus Schippers en Claus: “Die hoeft volgens ons niet per se meer geld te kosten, maar vraagt wel om een heel specifieke aanvliegroute. Het is van groot belang dat collectieve woonvormen in dit proces op korte termijn substantieel ondersteuning krijgen, zowel praktisch als financieel en moreel. In dit soort panden wonen doorgaans bovengemiddeld veel creatieve mensen, die van kleine inkomens rondkomen.”

Volgens de vereniging GEMA staat daar tegenover dat deze bewoners veel zelf kunnen doen: “Ze zijn vaak handig en bereid om de handen uit de mouwen te steken. Een ORKZ of een Biotoop als geheel naar Energielabel A optrekken (zoals nu van corporaties wordt geëist) is uiteraard ondenkbaar. Daarom zouden corporaties per pand en per eenheid samen met huurders heel slim moeten kijken welke verduurzaming gerealiseerd kan worden zonder dat het voor de bewoners onbewoonbaar of onbetaalbaar wordt.”

Woensdag pleidooi richting college en raad

Komende woensdag gaan de woongroepen en -collectieven inspreken tijdens de bijzondere extra raadsvergadering over de energiecrisis. Tijdens deze vergadering gaat het stadsbestuur een groot, gemeentelijk crisispakket aankondigen om bewoners door de energiecrisis en sterke inflatie te loodsen.