GroenLinks en PvdA willen meer inzet van provincie bij armoedebestrijding

nieuws
Foto: Rick van der Velde

De Groningse statenfracties van GroenLinks en de PvdA willen dat de provincie zich meer inzet voor de bestrijding van armoede. Dit naar aanleiding van een motie die al vóór de zomer werd aangenomen.

In negen van de tien Groningse gemeenten is sprake van forse energiearmoede. Dat betekent dat de energierekening zo hoog is dat die niet betaald kan worden. Inmiddels heeft het Rijk een energietoeslag opgezet en ook gemeenten werken aan compensatie voor mensen die kampen met energiearmoede. GroenLinks en PvdA vinden dat de provincie niet aan de zijlijn kan blijven staan.

De fracties hebben de provincie gevraagd welke rol zij voor zichzelf ziet bij de aanpak van energiearmoede. Omdat 75 procent van die armoede voorkomt bij mensen die een woning huren bij een corporatie, willen de fracties weten of de provincie de corporaties en gemeenten kan helpen. Te denken valt aan hulp bij verduurzaming of betere isolatie van woningen.

De statenleden willen ook van de provincie weten of zij kleine ondernemers en het verenigingsleven kan helpen. De energiecrisis leidt bijvoorbeeld bij sportverenigingen tot verhoging van de kosten van het lidmaatschap, waardoor sommige gezinnen die niet meer kunnen betalen.