Gemeente wil deelmobiliteit stimuleren: “Eén deelauto vervangt vier tot elf auto’s”

nieuws
Foto: Bram Koster

Het gebruik van deelmobiliteit stimuleren. Dat is de ambitie die het Groningse gemeentebestuur heeft. De oppositie ziet wel wat beren op de weg.

“Als we kijken naar de vierwielige deelmobiliteit in Groningen, dan blijft deze achter bij de rest van het land”, vertelt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. “En toch hebben we te maken met een grote opgave. Dagelijks pendelen er 200.000 mensen naar Stad. Dit betekent dat er elke dag 200.000 mensen de stad ingaan maar ook weer uitgaan. Dat moet goed geregeld zijn. De vraag naar deelmobiliteit komt vanuit de gemeenschap. Mensen benaderen ons. Drie of vier gezinnen in een straat die iets willen met deelauto’s. Mensen die een auto aan de kant willen doen als er genoeg aanbod in hun buurt is. Met een beoogd kwartiermaker willen we kijken wat we qua collectief in een wijk, met een straat, kunnen doen om deelauto’s te introduceren.”

Herman Pieter Ubbens (CDA): “Mensen worden niet gedwongen?”
Dat kan op een reactie rekenen van woordvoerder Herman Pieter Ubbens van het CDA: “Dus u zegt nu dat mensen niet gedwongen gaan worden om gebruik te gaan maken van deelauto’s?” Broeksma: “Nee, het is juist andersom. De mensen komen bij ons. Eén deelauto vervangt vier tot elf auto’s. Als die auto’s ook echt weg zijn, dan worden er gemiddeld drie tot tien parkeerplekken in een straat overbodig. Als die plekken over zijn, wat kunnen we daar dan mee? Die vraag willen we bij een wijk- of buurtcomité leggen. Wil men er bomen planten? Moet er een speeltuintje komen?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Mensen gaan het eerst een tijdje aankijken”
Ubbens: “Maar als u het op deze manier stelt, dat het vrijwillig is, waarom is het dan toch opgenomen in de stukken?” Broeksma: “Weet u. Als er een deelauto komt, dan gaan heel veel gezinnen dat eerst een tijdje aankijken. Hoe gaat het? Hoe werkt het? Na een half jaartje wordt er dan een besluit genomen. Het gebruik van deelauto’s kunnen we stimuleren door er parkeervergunningen voor af te geven, waardoor je voor die plek geen andere vergunning kunt krijgen.”

Rita Pestman (PvdA): “Plannen voor minder parkeerplekken in nieuwbouwwijken kunnen van tafel?”
Rita Pestman van de PvdA: “Nu gaat er de komende jaren flink gebouwd worden in Groningen. Er ontstaan nieuwe wijken. De bedoeling is dat er in deze wijken twintig procent bespaard gaat worden op parkeerplekken. Als u zegt dat er geen dwang wordt toegepast, en dat er geen minder parkeerplekken komen, dan kunnen de plannen voor nieuwbouwwijken toch van tafel?” Broeksma: “In elke nieuwbouwontwikkeling zullen parkeerplekken zijn. Mensen die er voor kiezen om in zo’n wijk te gaan wonen, die weten waar ze aan toe zijn.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Het raakt mij als u zegt dat ik te weinig aandacht heb voor de dorpen”
Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden is verbaasd dat er in het plan nauwelijks gesproken wordt over de dorpen in de gemeente. Die reactie raakt wethouder Broeksma: “Het doet mij wat als u zegt dat er te weinig aandacht is voor de dorpen. Ik ben jarenlang dorpswethouder geweest in Winsum. Dit plan gaat juist ook over de dorpen. Het gaat indirect over onze gemeente en de regio daar buiten. Een deelauto kan het openbaar vervoer vervangen op die plekken waar dit aanbod beperkt is. Want ook de mobiliteit in de dorpen is een vraagstuk, waarbij gezinnen vaak meer dan één auto hebben. Daarom vragen we u als raad mee te denken om een concept naar de dorpen te brengen waardoor deelmobiliteit ook voor deze kernen interessant kan zijn.”

Aantal auto’s in de gemeente stabiliseren
Het doel van de gemeente is om het aantal auto’s in de gemeente Groningen de komende jaren te stabiliseren ondanks dat het aantal inwoners fors zal groeien. “We gaan dit de komende jaren monitoren. We beginnen met een 0-meting en in stapjes van drie of vijf jaar, willen we inzicht krijgen in hoeveel collectieven er zijn. Zijn het korte of lange ritten? We weten dat een gemiddelde rit zestig kilometer bedraagt. Feit is dat een deelauto vier tot elf auto’s vervangt, en dat is inclusief autoritten en co2-uitstoot. Wij eisen dat de deelauto’s elektrisch worden.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Regie blijft bij de gemeente”
Door het aanstellen van een kwartiermaker gaat onderzocht worden hoe de deelmobiliteit ingericht moet worden. Moet er gebruik worden gemaakt van commerciële partijen of juist niet-commerciële partijen? Wel duidelijk is dat de gemeente het onderhoud van de voertuigen niet zelf gaat doen. “Ons gemeentelijk wagenpark onderhouden we zelf, maar deelauto’s kunnen daar geen onderdeel van worden. Burgercollectieven werken beter, waarbij de regie bij de gemeente blijft, waardoor de auto’s ook komen op plekken die commercieel wellicht iets minder interessant zijn.”

Ricardo Dodde (PVV): “Hoe gaat u het opladen faciliteren?”
Woordvoerder Ricardo Dodde van de PVV: “U zegt dat het elektrische auto’s worden. Hoe gaat u het opladen faciliteren?” Broeksma: “Het plaatsen van laadpalen is onderdeel van een heel beleid waar ook een concessie voor is afgegeven. Het plaatsen willen we bijvoorbeeld combineren of integreren met straatverlichting. Wel willen we dit in eigen hand houden. Wij draaien aan de knoppen, zodat de palen ook op die plekken komen waar het commercieel minder interessant is. Het kunnen gebruiken van een deelauto wordt door de kwartiermaker onderzocht. Daarbij kijken we naar een app. Waarbij we ons ook realiseren dat we hiermee wellicht ook mensen uitsluiten. Daar willen we naar kijken.”

Niet conform
Toch is de oppositie niet helemaal tevreden. Op de vraag of het voorstel conform door kan reageert Rita Pestman dat ze het als discussiestuk mee wil nemen naar de gemeenteraad, om tijdens die sessie te vragen naar mogelijkheden om punten te veranderen.

Doorgaan met deelscooters in Stad?
Een ander onderdeel van de deelmobiliteit zijn de scooters. Dit contract loopt komend voorjaar af. Verschillende partijen vragen zich af of er wel doorgegaan moet worden met het aanbieden van deelscooters in de gemeente. Voorstanders wijzen op het gemak maar tegenstanders klagen over de ruimte die de scooters innemen op de stoep. Ook zijn er vraagtekens bij het schone rijden en of de scooters wel zoveel autoritten vervangen als wordt gezegd.

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Zijn scooters nodig nu steeds meer deelfietsen beschikbaar komen?”
Benni Leemhuis van GroenLinks: “We vragen ons af of deelscooters wel nodig zijn nu er steeds meer deelfietsen in Groningen beschikbaar komen.” Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren is het daar mee eens. Hij wijst op de overlast: “Ze blokkeren stoepen, staan soms met tientallen naast elkaar en ik zie dat sommige gebruikers er behoorlijk roekeloos mee omgaan waardoor de levensduur niet lang is.” Ook Leendert van der Laan ziet de scooters het liefst zo snel mogelijk verdwijnen: “Als je ziet wie er op de scooters zitten, dan zou je je af kunnen vragen of zij niet kunnen fietsen.” Andere partijen willen de scooter echter behouden. Zo pleit Student & Stad juist voor het inrichten van parkeerplekken voor de scooters in de binnenstad.