Gemeente trekt ruim 14 miljoen euro uit voor breed crisispakket tegen inflatie en energiearmoede

nieuws
Foto: Chris Bakker

De gemeente Groningen trekt ruim 14 miljoen euro uit voor een crisispakket tegen inflatie en energiearmoede. Het pakket wordt komende woensdag gepresenteerd. Bronnen laten aan OOG Tv weten dat het gaat om een erg omvangrijk pakket.

Door de stijgende prijzen ziet de gemeente Groningen dat steeds meer inwoners niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit leidt tot allerlei problemen, waarbij bijvoorbeeld het aantal betalingsachterstanden toeneemt. Behalve huishouden worden ook dorpshuizen, sportverenigingen en culturele instellingen getroffen. Het kabinet heeft de afgelopen periode laten weten met een pakket te komen dat de koopkracht moet versterken. Ook komt er een pakket voor bedrijven actief in het mkb. Voor een deel van de inwoners en instellingen komen deze pakketten echter te laat. Ook is onzeker of de maatregelen iedereen gaat helpen. De gemeente heeft daarom besloten aanvullende maatregelen te presenteren.

Energietoeslag
Het noodpakket dat gepresenteerd zal worden bestaat uit drie onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is een koopkrachtpakket. Zo wordt de huidige energietoeslag voor de bestaande doelgroep, mensen die tot 120% van het sociaal minimum verdienen, verhoogd met tweehonderd euro. Het gaat om een extra eenmalig bedrag waar ongeveer 20.000 huishoudens recht op hebben. Mensen die 120 tot 140% van het sociaal minimum verdienen krijgen ook een eenmalige energietoeslag van 600 euro.

Mensen met medische problemen
De gemeente heeft ook oog voor mensen die vanwege medische omstandigheden of beperkingen gebruik maken van elektrische hulpmiddelen of baat hebben bij een hogere omgevingstemperatuur. Voor deze groep mensen wordt eenmalig de meerkostenregeling aangepast en men krijgt een bedrag van 750 euro toebedeeld. Hierbij wordt er niet gekeken naar het inkomen. Mensen die langdurig op het sociaal minimum leven krijgen een bedrag van gemiddeld 450 euro.

Tekst gaat verder onder de foto


Voor Sinterklaas en Kerstmis worden tegoedbonnen van 50 euro per kind beschikbaar gesteld. Foto: ingezonden

Tegoedbonnen voor Sinterklaascadeautjes
Over ruim een maand arriveert Sinterklaas in Groningen. Om ook de Goedheiligman een handje te helpen worden er in het pakket via de Stadjerspas tegoedbonnen van vijftig euro per kind beschikbaar gesteld. Hiermee kan kleding worden gekocht, maar ook cadeautjes voor Sinterklaas of Kerstmis. Ongeveer achtduizend kinderen in gezinnen met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum worden hiermee ondersteund. En er komt geld beschikbaar voor mensen die in de bijstand zitten. Iedereen die langer dan een half jaar een beroep heeft gedaan op de bijstand krijgt 1.200 euro. Het idee hierachter is dat het makkelijker wordt om weer aan het werk te gaan.

Studenten
Een groep waar vooralsnog niets voor gedaan kan worden zijn de studenten. De energietoeslag voor studenten is een heikel punt. Zij hebben daar momenteel geen recht op. De gemeente ziet financieel maar ook juridisch geen mogelijkheden om hen te ondersteunen met een energietoeslag. Wel kunnen studenten die in de problemen komen een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. De Rijksoverheid heeft 35 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor studentensteden. Via verschillende kanalen worden studenten geïnformeerd dat ze hier gebruik van kunnen maken.

Maaltijden op basisscholen
De gemeente roept basisscholen op om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken voor mogelijkheden om maaltijden op scholen aan te bieden. In de gemeente zijn er zestien scholen die daar al een gemeentelijke subsidie voor krijgen. Vanuit Den Haag zijn er extra middelen beschikbaar gesteld, en ook wordt er de komende periode extra geld vrij gemaakt voor de rijke schooldag met daarbij de mogelijkheid om maaltijden aan kinderen aan te bieden, zodat niemand met een lege maag in de klas hoeft te zitten.

Voorlichting en besparingsmogelijkheden
Ook aan de preventieve kant zet de gemeente middelen in. Zo gaat er de komende tijd volop geïnformeerd worden over de mogelijkheden om kosten te besparen en de financiën op orde te krijgen. Ook zullen de maatregelen uit het pakket in de schijnwerpers worden gezet zodat mensen weten dat ze er zijn. Hiervoor zal er samengewerkt worden met WIJ Groningen en verschillende gemeentelijke organisaties. Om goed te kunnen adviseren wordt een bedrag van 600.000 euro uitgetrokken en nog eens één miljoen euro voor maatwerkoplossingen.

Tekst gaat verder onder de foto


Voor dorps- en buurthuizen komt er een fonds voor wijkinitiatieven. Foto: ingezonden

Wijkinitiatieven en sport- en cultuurinstellingen
Verschillende dorps- en buurthuizen hebben de afgelopen periode laten weten langer open te willen zijn om mensen een warme plek te bieden. De gemeente wil een fonds voor wijkinitiatieven opzetten om deze ideeën te ondersteunen. Hierbij is er ook oog voor sport- en cultuurinstellingen die flink last hebben van de gestegen energieprijzen. Voor instellingen die een pand van de gemeente huren is besloten om een correctie op de indexatie toe te passen waardoor de huurstijging beperkt wordt. Voor het fonds wijkinitiatieven en voor het fonds compensatie gestegen kosten wordt 3 miljoen euro uitgetrokken.

Tijdelijk pakket
De gemeente benadrukt dat het om een tijdelijk pakket gaat dat gebruikt wordt tot het moment dat landelijke maatregelen worden ingevoerd. Het tijdelijke pakket loopt naast bestaande, structurele maatregelen. Daarbij wordt er ook ingezet op diverse andere maatregelen. Zo worden woningcorporaties door de gemeente uitgedaagd om huurwoningen sneller te verduurzamen. Hetzelfde geldt voor bedrijven en ondernemingen. Ook komen er subsidies voor energiecoaches en klusteams om isolatiematerialen aan te brengen.

Ruim 14 miljoen euro
Het totale pakket heeft een waarde van 14,1 miljoen euro. Hiervan wordt 9,5 miljoen euro ingezet voor de koopkracht. Ongeveer 1,6 miljoen euro gaat naar de aanpak van financiële problemen. In de pot individuele bijzondere bijstand voor studenten komt 3 miljoen euro te zitten en hetzelfde bedrag gaat naar de totale fondsvorming.