Gemeentebestuur sorteert voor op landelijk vuurwerkverbod: “We willen een evenement van formaat”

nieuws
Foto: CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13611

Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, dan wil de gemeente Groningen een lichtshow uitbreiden tot een evenement van formaat. Dat schrijft het gemeentebestuur aan de raad.

Komende woensdag wordt er in de raad gesproken over de toekomstbestendige jaarwisseling. En dat is niet voor het eerst. Zowel gemeentebestuur als -raad denken na over de jaarwisseling van de toekomst. “Wij staan achter een uitspraak van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat bij een toekomstig vuurwerkverbod een centrale vuurwerk- of lichtshow een goed alternatief zou zijn”, schrijft het gemeentebestuur. “We anticiperen op een vuurwerkvrije toekomst. Daarom werken we alvast toe naar een jaarwisseling waarin een centrale licht- of vuurwerkshow als alternatief voor consumentenvuurwerk een plek heeft.”

Lasers en muziek
Tijdens de aanstaande jaarwisseling zal die show nog een beperkte omvang hebben, en zal in de binnenstad gehouden worden. “Maar de show is wel groter van opzet dan het aftelmoment zoals we dat kenden in de jaren voor corona.” Het evenement zal passen binnen de beperkingen van de binnenstad qua maximum aantal bezoekers. “Vanzelfsprekend zal er hier geen vuurwerk worden afgestoken, we streven naar een show met onder meer lasers en muziek.”

Evenement van formaat
De kans is aanwezig dat we in de toekomst met een landelijk vuurwerkverbod te maken gaan krijgen. “Als dat gaat gebeuren willen we de centrale vuurwerk- en lichtshow uitbreiden tot een evenement van formaat. Een centrale show met vuurwerk is relatief goedkoop maar kent negatieve effecten op het milieu. Alternatieven met bijvoorbeeld lasers en drones zijn duurder, maar passen beter in een vuurwerkvrije toekomst en hebben minder negatieve impact op mens, dier en milieu.” Mocht hier naar toegewerkt gaan worden dan zal er door het gemeentebestuur geld gereserveerd gaan worden.

Museumeiland of Drafbaan?
De locatie voor een grootschalig evenement is nog onduidelijk, maar de binnenstad valt af. “Er is geen plek in het centrum. Ook gesprekken met vertegenwoordigers van de horeca leren ons dat zij geen belang hebben bij het trekken van extra publiek naar de binnenstad.” Een mogelijke locatie zou het Museumeiland kunnen zijn. Het beamen, laseren of afsteken van vuurwerk vanaf pontons in het water lijkt de gemeente een goede optie. Maar er wordt ook verder gekeken. Nu shows zonder vuurwerk gangbaarder worden, kan er ook gekeken worden naar alternatieven zoals de Drafbaan in het Stadspark.

Evenement dat meerdere dagen duurt
Feit is dat de gemeente denkt aan een groot evenement dat niet alleen rond het moment van de jaarwisseling plaatsvindt. “Het doorgroeien betekent ook dat we inhoudelijker breder programmeren, ook in de dagen ervoor en de vroege avond. Hiermee kunnen we in principe alle inwoners van ons jaarwisselingsmoment laten genieten.”

Ten Boer en Hoogkerk
Het gemeentebestuur heeft ook nagedacht over de wijken en de dorpen. Zo wil het de jaarwisselingsactiviteiten in Ten Boer en Hoogkerk voortzetten. Hetzelfde geldt voor de wijkactiviteiten van WIJ voor jongeren in de kerstvakantie. Komende woensdag wordt er over de plannen van het gemeentebestuur gesproken. De fracties van de politieke partijen kunnen dan hun mening geven, en ook is er ruimte voor inspraak.

Dublin Winter Lights
In de gemeente wordt al geruime tijd nagedacht over de jaarwisseling van de toekomst, ook omdat voorgaande jaarwisselingen niet altijd rustig en vlekkeloos verliepen. Tijdens de laatste jaarwisseling richtte wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) het vizier op Dublin. In de Ierse stad vindt vanaf halverwege november tot 1 januari het ‘Dublin Winter Lights’ plaats. Tijdens de laatste editie waren er op 21 beeldbepalende locaties lichtprojecties te zien. Ook stonden er displays opgesteld waar de portretten van 76 mensen op te zien waren die in het afgelopen jaar veel voor hun gemeenschap hebben betekend. Uit een rondgang van OOG Tv bleek dat verschillende politieke fracties zo’n evenement ook in Stad wel zien zitten. Het gemeentebestuur van Dublin liet daarop weten niet verrast te zijn. Een woordvoerder liet weten dat er internationaal veel belangstelling is voor het event, zeker nu er in een breed perspectief nagedacht wordt over alternatieve vieringsvormen voor Oud en Nieuw.