Excuses gemeentebestuur aan voormalige bewoners Kamplaan 8

Het gemeentebestuur heeft excuses aangeboden aan de nazaten van de familie Van Blankenstein, die tot aan de Tweede Wereldoorlog aan de Kamplaan 8 woonde. Het college betaalt hen bovendien een bedrag van 328 duizend euro.

De familie Van Blankenstein werd tijdens de oorlog uit hun woning verdreven. Het huis werd in 1952 de woning van burgemeester Jan Tuin. Een commissie heeft op verzoek van de gemeente Groningen onderzoek gedaan naar deze kwestie. De commissie kwam tot de conclusie dat de gemeente juridisch gezien volgens de regels heeft gehandeld, maar dat dit moreel verwerpelijk was. Burgemeester Schuiling noemde de opstelling van de gemeente Groningen indertijd dan ook ‘harteloos’.

Een kleinzoon van de familie Van Blankenstein heeft de excuses van de gemeente geaccepteerd. Het bedrag van 328 duizend euro zal door Van Blankenstein worden gestort in een op te richten stichting, tot ere en op naam van zijn ouders. Het geld is bestemd voor stipendia aan studenten die discriminatie – en de bestrijding daarvan – in onze maatschappij bestuderen.

Hubert van Blankenstein zegt met opluchting kennis te hebben genomen van het besluit van de gemeente. “Jarenlang heb ik geworsteld met de vraag waarom mijn ouders, mijn zusje en ik niet mochten wonen in ons huis aan de Kamplaan, waarvan mijn grootmoeder en later mijn moeder de eigenaar waren. Eindelijk kan ik nu de tragedie van de Kamplaan achter mij laten.”