Ambulancezorg Groningen: “Niet alles is goed gegaan, maar we zijn direct aan de slag gegaan”

nieuws
Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij Ambulancezorg Groningen zou sprake zijn van een angstcultuur, van seksueel grensoverschrijdend gedrag en van apparatuur die zo nu en dan weigert. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden. Volgens de directie van het bedrijf gaat het om incidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden.

“Er worden verschillende zaken genoemd die bij ons in het verleden niet goed zijn gegaan”, zegt Jeroen van der Ster, die directeur/bestuurder is van Ambulancezorg Groningen. “Het gaat om voorvallen die bij ons bekend zijn, en waar we, toen ze zich voordeden, meteen mee aan de slag zijn gegaan om ze te verbeteren.”

Incidenten
In het artikel worden verschillende incidenten aan de kaak gesteld. Zo zouden beademingsslangen in de afgelopen jaren meerdere malen dienst hebben geweigerd. Ook zou er sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij sommige chauffeurs en verpleegkundigen ongewenste, seksueel getinte appjes sturen, ook naar leerlingcollega’s. Daarbij zou er ook sprake zijn geweest van machtsmisbruik. En bij de verhuizing van de locatie van de Kastanjelaan naar de Gotenburgweg zou een ruimte vol persoonlijke dossiers zijn vergeten, waardoor ziektedossiers van personeel op straat kwam te liggen.

“Negatief beeld doet geen recht aan het werk dat onze collega’s doen”
“We zijn erg geschrokken van dit artikel. Het negatieve beeld dat over onze organisatie geschetst wordt, doet geen recht aan het werk dat onze collega’s doen. Zij hebben hart voor de patiënten en staan dag en nacht voor hen klaar. Wij leveren 365 dagen per jaar de juiste zorg op de juiste plek in de provincie Groningen. De inwoners in nood kunnen rekenen op goede zorg die door ons geleverd wordt”, zegt Van der Ster.

Beademingsslangen
Volgens Ambulancezorg Groningen is er bij problemen rond beademingsslangen direct gereageerd. In 2019 ontdekte men problemen met de koppelstokjes op de on-demand slang. Daar is direct actie op ondernomen door de koppelstukken te vervangen. In 2021 werd er een probleem ontdekt bij het vullen van de beademingsballon. “Het gaat om een ander onderdeel van de beademingsballon dan de melding in 2019. We zijn daarop direct overgegaan op één type slang, waarbij alle slangen vervangen zijn.” Eerder dit jaar werd er een lekkage in de overgang van de slangen ontdekt, waarop er direct contact is opgenomen met de leverancier.

Patiëntendossiers
Ook is de informatie rond patiëntendossiers in de kelder van het gebouw aan de Kastanjelaan niet helemaal juist. “Het betrof hier een doosje met oude personeelsdossiers met ziekteverzuiminformatie. In de kelder lagen daarnaast ritformulieren achter slot en grendel in een kast. Nadat een collega ons hierover had geïnformeerd, hebben we dossiers verwijderd en is er meteen een melding gedaan bij de inspectie. De betreffende collega’s van de personeelsdossiers zijn hierover geïnformeerd. Vervolgens hebben we Hofman bedrijfsrecherche ingeschakeld. Zij hebben een onderzoek ingesteld.”

Open gesprekscultuur
Wat betreft seksueel grensoverschrijdend gedrag: “Er heeft in voorgaande jaren één incident plaatsgevonden. Hierop hebben we meteen ingegrepen. Dit heeft geresulteerd in het vertrek van een medewerker. Het klopt dat er een eenmalig voorval in de jaren daarvoor heeft plaatsgevonden. Ook hierop hebben we geacteerd. Dit heeft geleid tot een passende maatregel. Binnen onze organisatie proberen we een open gesprekscultuur te onderstrepen.” Van der Ster vertelt dat hij sinds zijn aantreden regelmatig diensten meedraait op de ambulancewagens. Ook andere leidinggevenden doen dit. Op deze manier houdt men verbinding met de werkvloer.

“Waar gehakt wordt vallen spaanders”
Volgens Ambulancezorg Groningen zijn er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgevoerd: “Waar gehakt wordt vallen spaanders. Soms gaan dingen niet meteen goed. Maar altijd proberen wij met elkaar de zaken die niet goed gaan aan te pakken. In de ambulancezorg is aandacht voor elkaar hebben van enorm groot belang. In onze organisatie vinden we het erg belangrijk om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Vooral als er dingen niet goed gaan of er mensen zijn die niet blij zijn met de gang van zaken. Dit is niet voor iedereen altijd even makkelijk, maar daarbij kunnen medewerkers ondersteuning krijgen van hun leidinggevende, P&O of onze externe vertrouwenspersoon.”

“Iedereen heeft recht op een veilige werkplek”
“Net als in de samenleving is binnen de organisatie seksueel grensoverschrijdend gedrag een actueel onderwerp. Hiervoor is aandacht en hieraan wordt prioriteit gegeven. Als er seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt dan grijpen we in. Iedere collega heeft recht op een veilige werkplek. We bewaken dit en acteren op signalen.”