Actiegroep Kritische Groninger Boeren kritisch op rapport Remkes

De actiegroep Kritische Groninger Boeren is niet erg enthousiast over het stikstof-rapport dat Johan Remkes dinsdag naar buiten bracht.

Volgens Remkes moeten het verkeer en de industrie, maar vooral de landbouw minder stikstof uitstoten. Teveel stikstof leidt tot verzuring van de grond, hetgeen slecht is voor veel planten en dieren in natuurgebieden.

Veel landelijke politieke partijen en wetenschappers lijken overwegend positief te staan tegenover de aanbevelingen die in het rapport van Remkes staan. Maar de actiegroep Kritische Groninger Boeren noemt het rapport oude wijn in nieuwe zakken.