Aantal bijstandsuitkeringen in Stad historisch laag

nieuws
Foto: Chris Bakker

Het aantal bijstandsuitkeringen dat de gemeente Groningen verstrekt is historisch laag. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is dat aantal nog nooit zo laag geweest.

Op dit moment ontvangen een kleine 9.000 mensen een uitkering. Vijf jaar geleden waren het er bijna 1500 méér. De dalende trend heeft meerdere oorzaken. Enerzijds gaat het goed met de economie, anderzijds zet de gemeente extra in op mensen met een bijstandsuitkering. Voorbeelden zijn het Talentperron en Plot Oost.

Het aantal uitkeringen korter dan één jaar neemt sterk af, mede door de gedaalde instroom in de bijstand. Die is met een derde afgenomen, vergeleken met vijf jaar terug. Het aantal huishoudens dat langer dan vijf jaar een uitkering heeft, neemt echter toe. De gemeente wil dat juist deze groep de komende tijd extra aandacht krijgt.

Toch is wethouder Werk Carine Bloemhoff tevreden: “Groningen doet het in vergelijking met andere grote gemeenten goed, en kan trots zijn op deze cijfers.”