Waterbedrijf slaat alarm: per direct meer productiecapaciteit nodig in Groningen

Als er nu geen maatregelen genomen worden, kan het Waterbedrijf Groningen niet meer voldoen aan de leveringsplicht voor drinkwater. Dat blijkt uit onderzoek van Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland.

Drinkwaterbedrijven hebben te maken met een toenemende vraag naar water, veroorzaakt door bevolkingsgroei en economische groei. Maar er is weinig water beschikbaar waar het Waterbedrijf drinkwater van kan maken. Daarnaast zorgen vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens voor steeds viezer water.

Tekst gaat verder onder de foto
Foto: Jolien Wennekers

 

Nu actie ondernemen

In Groningen moeten daarnaast de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Het Groningse waterbedrijf is dan ook één van de drie in Nederland waar per direct actie moet worden ondernomen, zo blijkt uit het onderzoek. Volgens de onderzoekers moet er meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater.

De bedrijven willen ook makkelijker een vergunning kunnen krijgen om water te winnen en om die bronnen ook daadwerkelijk te benutten. Daarnaast moeten bestaande drinkwaterbronnen beter beschermd worden. Tenslotte is meer ruimte nodig voor de financiering van investeringen in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit.