Stadspark Natuurlijk! in gelijk gesteld rond vuurwerkgebruik: “Onduidelijkheid voor komende evenementen”

nieuws

Bij te organiseren evenementen in het Stadspark zullen bij besluiten over vuurwerk de effecten voor mens en milieu meegewogen moeten worden. Dat heeft de bezwarencommissie van de provincie Groningen woensdag besloten.

Aanleiding voor de uitspraak is een bezwaarprocedure die ‘Stadspark Natuurlijk!’ in april begon tegen het afsteken van vuurwerk op het Kingsland Festival. De vereniging liet in april weten bang te zijn dat het vuurwerk gaat zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden en voor de verstoring van het broedseizoen voor vogels in de omgeving van het festivalterrein. Ook wilde de vereniging voorkomen dat er vervuilend fijnstof de lucht in wordt geknald.

Bezwaren zijn gegrond verklaard
De bezwaarprocedure in april kwam te laat, en ook de Raad van State kon het gebruik van vuurwerk niet keren. Woensdag liet de bezwarencommissie van de provincie Groningen echter weten dat de bezwaren die Stadspark Natuurlijk! heeft aangevoerd gegrond zijn verklaard. De commissie adviseert om bij elk toekomstig besluit over vuurwerk de effecten voor mens en milieu mee te wegen.

“Rare kronkeling”
Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk! is blij: “Wij hebben het altijd heel vreemd gevonden. Je gaat vuurwerk afsteken in een natuurgebied in een periode wanneer vogels broeden. Daarom zijn we heel blij met deze uitspraak.” Pijttersen noemt het een ingewikkelde situatie: “De gemeente is verantwoordelijk voor het vergunningenbeleid rond het organiseren van een evenement in het Stadspark. Maar de provincie is verantwoordelijk voor het besluit rond vuurwerk. Dat is een rare kronkeling, en tijdens de hoorzitting vanochtend waren de argumenten van de provincie niet sterk.”

“Gevolgen voor mens en milieu moeten meegenomen worden”
Wat de gevolgen van de uitspraak zijn is onduidelijk: “Er staat nu zwart op wit dat er bij vuurwerkgebruik de gevolgen voor mens en milieu meegenomen moeten worden. Is deze uitspraak een wassen neus, of heeft het waarde? Wij gaan ons daar de komende periode in verdiepen, maar op voorhand denken wij dat deze uitspraak consequenties heeft. Behalve de vogels die broeden, waarbij het broedseizoen van april tot half juli loopt, hebben we ook een stikstofdiscussie die steeds belangrijker wordt. Feit is dat met deze uitspraak het natuurbeleid belangrijker wordt en serieus wordt genomen.”

“In het besluit gaat nu nagedacht worden over de effecten”
Of een Kingsland Festival, of dat er tijdens de concerten van Rammstein, vuurwerk mag worden afgestoken is dus onzeker: “Tegenwoordig is dat heel vanzelfsprekend geworden hè? Bij ieder evenement moeten deze showelementen gebruikt worden. Terwijl niet nagedacht wordt over de effecten daarvan. Dat gaat nu wel gebeuren. En de bezwarencommissie heeft geadviseerd dat gemeente en provincie ook vaker om tafel moeten om duidelijkheid te scheppen.”

Rammstein
Rammstein gaat volgend jaar op 6 en 7 juli concerten geven in het Stadspark. Het management heeft eerder al laten weten dat het niet wil discussiëren over de vuur- en vuurwerkelementen die het gebruikt tijdens de shows.