PvdA: ‘Kan de gemeente helpen als de Voedselbank de toestroom niet meer aankan?’

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Nu de noordelijke voedselbanken ervoor pleiten om het normbedrag voor hulp op te schroeven, vreest de raadsfractie van de Partij van de Arbeid dat de Voedselbank Stad Groningen niet genoeg producten gaat hebben om de extra gezinnen te voorzien van voedsel en andere noodzakelijke producten.

De voedselbanken willen de normbedragen voor hulp worden opgeschroefd, omdat steeds meer mensen moeite krijgen met het betalen van de rekeningen door hoge energielasten en dure boodschappen. Nu mag een huishouden (twee personen) maandelijks nog maximaal 350 euro overhouden voor boodschappen.

De PvdA-fractie vindt het goed dat de norm omhoog gaat. Maar wanneer de norm wordt verhoogd, kan het zo zijn dat de voedselbank moeite krijgt met de toenemende vraag naar producten. “Die reële zorg uit zich soms nu al”, schrijft raadslid Irene Huitema.

De PvdA-fractie wil daarom weten of het gemeentebestuur de Voedselbank te hulp kan schieten, als het aantal producten niet toereikend is. Komende woensdag kaart Huitema het probleem aan, tijdens het Politieke Vragenuur.