“Mbo-studenten mee laten doen aan KEI-week is complex, grondige analyse nodig”

nieuws
KEI-week. Foto: Anneloes Struik

Als het aan de fractie van de Partij van de Arbeid ligt worden in de toekomst ook mbo-studenten toegelaten tot de KEI-week. Het KEI-bestuur laat desgevraagd aan OOG Tv weten dat het geen eenvoudig besluit is.

Aan de KEI-week kunnen op dit moment alleen hbo- en wo-studenten deelnemen. Dit terwijl er in Groningen ook bijna 30.000 mbo-studenten studeren. “Uit een onderzoek van JOB, de landelijke organisatie die mbo-studenten vertegenwoordigt, blijkt dat 59% van de mbo-studenten mee wil doen aan een introductieweek”, schrijft Rozemarijn Gierkink van de PvdA. “Daarnaast geven mbo-studenten aan dat zij tijdens de coronaepidemie nauwelijks gezien zijn door de politiek en media. Dit komt bovenop het gebrek aan waardering dat mbo-studenten al voelden in een prestatiemaatschappij waarin het mbo als ‘laag’ wordt bestempeld.”

“Kloof verkleinen”
Gierkink: “Door mbo-studenten mee te laten doen aan de KEI-week kunnen ze de stad beter leren kennen, en worden ze op een gelijkwaardige manier behandeld als andere studenten. Ook leren studenten met verschillende opleidingsniveaus elkaar zo kennen en helpt het de kloof tussen theoretisch en praktisch opgeleid te verkleinen.” Gierkink verwijst ook naar andere introductieweken, waaronder de UIT-week in Utrecht waar dit jaar voor het eerst mbo-studenten aan deel konden nemen.

Lars Eltingh (KEI-bestuur): “Het is niet een kwestie van wel of niet gaan doen”
Lars Eltingh is voorzitter van het huidige KEI-bestuur. “Ik denk dat we als KEI-bestuur niet onwelwillend tegenover dit initiatief staan. Echter, ik ben inderdaad op dit moment nog voorzitter, maar deze beslissing zal genomen moeten worden door de komende besturen. Wel denk ik dat het belangrijk is om te realiseren dat het vraagstuk veel groter is. Het is niet een kwestie van we gaan het doen of we gaan het niet doen.”

“KEI-leiders”
Eltingh: “Je zit met de beschikbaarheid van vrijwilligers, van KEI-leiders. Dit jaar hadden we eigenlijk te weinig vrijwilligers, en waren KEI-groepjes naar ons idee te groot. Daarnaast is het niet eenvoudig om in Groningen evenementen te organiseren. Je hebt te maken met de beschikbaarheid van de locaties. Bovendien krijgen wij als bestuur niet de vraag van mbo-studenten of ze mee mogen doen.”

“Grondige analyse nodig”
De voorzitter legt uit dat de KEI-week indertijd in het leven is geroepen voor universiteitsstudenten. Later zijn hbo-studenten er aan toegevoegd. “Dat kun je verder uitbreiden, maar 5.200 tot 5.300 deelnemers is wel de maximumcapaciteit van de KEI-week. Meer is niet mogelijk. De hoofdtaak van de KEI-week is informeren. En met meer deelnemers komt dat doel onder druk, omdat de locaties niet meer kunnen dragen. Daarnaast zou het jammer zijn als door de toelating van mbo-studenten er minder hbo- en wo-studenten mee kunnen doen. Ik denk dat het belangrijk is dat je een grondige analyse naar dit vraagstuk uit gaat voeren. Hoe gaat zoiets, wat levert het op en wat kost het ons. Het is een complexe situatie. En als je denkt dat het alleen gaat om de vraag of toelating gewenst is, dan is dat echt te kort door de bocht.”