Informatiepunt Sunny Selwerd geopend: ‘laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkvernieuwing’

nieuws
Foto via Gemeente Groningen

In de voormalige fietsenzaak aan winkelplein in Selwerd zit sinds vrijdag een informatiepunt voor de wijkvernieuwing Sunny Selwerd. Hier kunnen bewoners op een laagdrempelige manier antwoord krijgen op eventuele vragen die ze hebben.

In het informatiepunt is niet alleen informatie te vinden over de sloop- en nieuwbouwplannen in Selwerd, maar ook over de aanleg van het warmtenet, de inrichting van straten en groen, sociale projecten, het wijkplatform en de energiecoaches. Ook zullen er in de toekomst diverse workshops gegeven worden, zoals inductiekoken, speciaal voor de bewoners die de komende jaren ‘van het gas af’ gaan.

“Dit informatiepunt moet vooral een plek zijn waar alle partners, sámen met de bewoners, werken aan de verbetering van de wijk Selwerd”, aldus bestuurder Bas Krajenbrink van woningstichting Patrimonium. “Ook het bewonersplatform Selwerd, het wijkbedrijf en de bewoners zelf spelen hierin een belangrijke rol.”

Het informatiepunt is geopend van woensdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur. Vertegenwoordigers van de gemeente Groningen, Groningen Duurzaam, Patrimonium, De Huismeesters, Nijestee, Lefier, Wijkplatform Selwerd, WIJ Groningen, Grunneger Power en WarmteStad zijn bij toerbeurt aanspreekbaar in het informatiepunt.