Herinrichting Dudok aan het Diep kost 3,25 miljoen

De herinrichting van Dudok aan het Diep gaat 3,25 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit het definitief ontwerp voor de herinrichting van het voormalige tankstation bij de Ebbingebrug.

Het gebied wordt omgevormd tot een publieke plek met ruimte voor groen, ontmoeten en recreatie. Volgens de gemeente kan Dudok uitgroeien tot een nieuwe openbare publiekstrekker van formaat, een hotspot die het Ebbingekwartier en de oude binnenstad met elkaar verbindt. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het raadsvoorstel.

Vóór de kademuur komt een grote houten vlonder in het water. De steiger en strook langs het water zijn voor iedereen toegankelijk. Er komt speelruimte voor kinderen en een watertappunt. Er is ruimte voor twee horecaterrassen en voor veel groen. De bestaande bomen blijven staan en er komen nog twintig nieuwe bomen bij.

Als alles goed gaat, kunnen de werkzaamheden in de loop van volgend jaar beginnen. Niet alleen de openbare ruimte wordt aangepakt; ook het Dudok-gebouw wordt gerestaureerd en verduurzaamd. De kosten daarvan zijn begroot op 860 duizend euro. Gezocht wordt naar een exploitant die er bijvoorbeeld een horecazaak kan beginnen.