GGD start onderzoek naar gevolgen corona op volksgezondheid, welzijn en leefstijl

nieuws

De GGD Groningen begint volgende week met de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Met behulp van een vragenlijst wil de GGD de gevolgen van corona op de volksgezondheid, het welzijn en de leefstijl van de volwassen bevolking in kaart brengen.

Naast vragen over de algemene gezondheid en de leefstijl bevat de lijst specifieke vragen over coronagerelateerde problemen zoals psychische klachten, long-COVID, uitgestelde zorg en de impact van het coronavirus. Groninger gemeenten en landelijke overheden gaan de uitkomsten gebruiken om te bepalen wat nodig is om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren.

Ruim 30.000 Groningers ontvangen een uitnodiging per post om tot en met het einde van het jaar mee te doen. Het CBS heeft willekeurig ruim 30.000 Groningers geselecteerd. GGD Groningen hoopt dat de mensen die een uitnodiging krijgen, mee willen doen aan dit onderzoek. Alle GGD’en in Nederland doen mee aan deze Gezondheidsmonitor. De GGD’en werken hierin samen met het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).