Gemeente ontvangt vier miljoen euro voor schoolgaande kinderen

De gemeente heeft van het Rijk vier miljoen euro gekregen om de leer- en ontwikkelingsachterstanden van schoolgaande kinderen weg te werken die ontstonden tijdens corona.

Het geld is afkomstig van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De gemeente heeft een plan gemaakt voor de besteding van het geld. Er is gekozen voor verdere uitbreiding van het al bestaande pakket aan maatregelen. Die sluiten aan bij de behoeften van kinderen en jongeren, en bij de activiteiten die de scholen zelf al nemen.

Een voorbeeld van de maatregelen zijn de zomeractiviteiten. Die zijn sinds twee jaar steeds vaker georganiseerd, en worden nu verder uitgebreid. Zo worden ook tijdens andere vakantie activiteiten aangeboden, zoals speelfestivals, timmerdorpen en sport en spel.

Ook komen er meer bewegende taal- en rekenlessen, als oppepper tijdens de schooldag. Een reguliere les wordt dan vervangen door een actieve les waarbij kinderen al bewegend antwoord geven. Verder kunnen leerlingen weerbaarheidstraining krijgen, zoals ‘bounce’. Dat bevordert hun veerkracht en bovendien worden hun ouders er bij betrokken.