FC doet officieel aankoopverzoek TopSportZorgcentrum, politiek wil duidelijkheid en regie

nieuws
Foto: Joris van Tweel

FC Groningen heeft een officieel aankoopverzoek ingediend bij de Euroborg N.V. van het TopSportZorgcentrum. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdag laten weten.

In de Groningse gemeenteraad werd woensdag gesproken over de situatie rond het TopSportZorgcentrum. Het ging om een agenderingsverzoek dat door verschillende partijen was ingediend. Jalt de Haan van het CDA: “Vlak voor de zomervakantie, op 6 juli, hebben we gedebatteerd over het feit dat Euroborg N.V. niet aan de FC zou verkopen. Dat debat heeft tot onduidelijkheden geleid. Van de FC is duidelijk is dat ze het graag willen kopen, de wethouder liet in juli weten dat er geen sprake is van verkoop, dat het niet aan de orde zou zijn. Uit een tijdlijn die wij hebben opgevraagd blijkt echter dat waar we over spraken geen fictieve situatie is. Je ziet in die tijdlijn duidelijk de wens van de FC om het centrum te verwerven. En we zien het gebeuren hè? Ze staan voor de deur, ze bellen nog niet aan, maar ze komen er aan.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Vandaag geïnformeerd over aankoopverzoek”
Wethouder Jongman geeft aan dat er in vergelijking met juli er in het afgelopen etmaal wel wat zaken veranderd zijn. “Op 6 juli heb ik u medegedeeld dat er geen voorstel van de Euroborg N.V. bij het gemeentebestuur ligt tot koop. Die woorden herhaal ik nog eens. Dat ligt er niet. Wel kan ik u vertellen dat er vorige week vrijdag, op 16 september, een officieel aankoopverzoek is verzonden door FC Groningen aan Euroborg N.V. Daarvan zijn we vandaag als College over geïnformeerd. Dat gaan we afwachten.”

Rik Heiner (VVD): “Hoe moet ik dit uitleggen aan mensen die de politiek niet volgen?”
De uitleg van de wethouder leidt tot een heel moeilijk kijkende Rik Heiner van de VVD, wat ook bij mevrouw Jongman niet onopgemerkt blijft: “Ik zie u heel moeilijk kijken.” Heiner: “Euroborg N.V. heeft één aandeelhouder, dat is de gemeente Groningen. Waar ik een beetje mee zit, en daarom kijk ik zo moeilijk, is hoe ik dit uit moet leggen aan de mensen die geen politiek volgen.” Jongman: “Ik stel voor om een technische sessie met u als raad te organiseren. Als ik uit moet leggen hoe de constructie in elkaar zit, dan ben ik anderhalf uur bezig. Waar het om gaat is dat er in 2003 afspraken zijn gemaakt hoe we met FC Groningen omgaan. Dat is een procedure die statutair en notarieel is vastgelegd. De Euroborg N.V. behandeld als eerste het verzoek, daarna komt men bij het gemeentebestuur terecht. Mocht het tot een voorstel komen, dan wordt u als raad meegenomen in het proces.”

Jalt de Haan (CDA): “Wat willen wij? We moeten de regie oppakken”
Het TopSportZorgcentrum opende in oktober 2018 de deuren. Het is een multifunctioneel gebouw waar topsport, breedtesport en zorg samen komen. Amrut Sijbolts van de Stadspartij 100% voor Groningen. “Het afgelopen jaar zijn er met enige regelmaat berichten in de media gekomen dat andere gebruikers dan FC Groningen onder druk staan in het gebouw. Dat gaat gepaard met veel emotie.” De Haan van het CDA: “Op het bordje van het gemeentebestuur ligt nog geen voorstel, maar dat gaat er wel komen. Een belangrijke vraag is wat wat wij met het TopSportZorgcentrum willen. Het is belangrijk om de onduidelijkheid weg te nemen, om de regie in dit verhaal op te pakken.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Is het College bewust van de onrust bij clubs op het sportpark?”
Jim Lo-A-Njoe van D66: “Als gemeenteraad staan we op dit moment op afstand. Tot het voorstel bij het College ligt kunnen we hier niet zoveel mee. Maar wij vrezen wel voor andere verbonden partijen aan sportpark Corpus den Hoorn. Is het College zich hier van bewust? De onrust bij de clubs die van het sportpark gebruik maken. Zij zien waarschijnlijk de bui al hangen. De FC heeft aangekondigd dat ze het vrouwenvoetbal op het terrein uit willen breiden, wat mogelijk ten koste kan gaan van andere clubs. Kan de wethouder de garantie geven dat geen enkele club een veld kwijt gaat raken?”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Ik kan geen garanties geven”
Jongman: “Garanties kan ik niet geven, maar we gaan wel in gesprek. Normaal gaan we eens in de vier jaar met clubs in gesprek. Dit capaciteitsonderzoek voor Corpus den Hoorn, dat voor 2024 op de rol stond, gaan we naar voren halen. We willen met alle clubs, met alle verenigingen in gesprek. U als raad ga ik uiteraard op de hoogte houden.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Karakter moet behouden blijven”
Verschillende partijen in de raad laten tegelijkertijd weten dat ze vinden dat het multifunctionele karakter van het TopSportZorgcentrum behouden moet blijven. “Dat is een visie die we toch allemaal delen”, vraagt Mirte Goodijk van Student & Stad zich af. “Dat er ruimte is voor breedtesport, topsport en zorg. FC Groningen wil het naar haar hand zetten, maar de vraag is hoe we het karakter kunnen behouden. De FC heeft al laten weten geen heil te zien in de gemeentelijke visie. De FC heeft meer ruimte nodig op Corpus, en dat gaat op den duur knellen. Wij vinden dat de FC andere partijen niet weg mag drukken.”

Peter Swart (GroenLinks): “Geen voorstander om te verkopen”
Peter Swart van GroenLinks: “De kruisbestuiving tussen topsport, breedtesport en zorg vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn wij geen voorstander om te verkopen.” Jelle Dams van Partij voor het Noorden: “De ruimte mag niet afgestaan worden aan de FC. Het eigenaarschap mag niet verkocht worden, de connectie met de breedtesport moet behouden blijven.”

Wim Koks (SP): “Verkoop het maar, en investeer in iets dat wel werkt”
Wim Koks van de SP ziet verkoop daarentegen wel zitten. “Wij zijn vanaf begin af aan al geen voorstander geweest van dit concept. We hebben ons hardop afgevraagd of het kans van slagen had of dat het om de combinatie van een doodgeboren kind zou gaan. Wat je ziet is dat er permanent gedoe is tussen de partijen die hierbij betrokken zijn. Daarom zeggen wij dat je het beter kunt verkopen, en dat je iets nieuws op gaat zetten, wat wel realistisch is, en waarbij er mogelijk wat extra geld overblijft om de breedtesport in de wijken te stimuleren. Wel zijn wij voorstander van een technische sessie.”

Jalt de Haan (CDA): “Kunnen we het aankoopverzoek inzien?”
Jalt de Haan: “Maar nu het aankoopverzoek bij Euroborg N.V. ligt. Kunt u het als College ook inzien? Kunnen wij het als raad ook inzien? Eventueel met geheimhouding?” Wethouder Jongman: “Ik begrijp waar u naar toe wilt, maar dat kan niet. Dat is statutair zo vastgelegd. We zullen afwachten wat er gaat gebeuren. En als er een voorstel komt, dan wordt er met u als raad een wens- en bedenkingensessie belegd, wat ook de normale procedure is.”