Debat over extra kosten verplaatsen buslijnen: ‘Prematuur, en heel flauw dat u dit vraagt’

nieuws
Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Het debat over de mogelijke extra kosten die gemoeid zijn met het verplaatsen van buslijnen van de Grote Markt naar de Diepenring kende woensdagmiddag een kleine clash tussen de fracties van de PVV en de Partij voor het Noorden en coalitiepartij GroenLinks.

Het debat was op de agenda gezet door fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV. “Onze collega’s van de Statenfractie hebben vragen gesteld over de nieuwe dienstregeling. Sinds afgelopen zomer rijden de bussen niet meer over de Grote Markt maar over de Diepenring. Bij deze ritten worden er wellicht extra reisminuten gemaakt omdat bussen via de nieuwe route langer onderweg zijn. Nu laat gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Verkeer weten dat de gemeente rijtijdneutraliteit heeft gegarandeerd, en dat bij eventuele vertraging de gemeente volledig verantwoordelijk is. Volgens mevrouw Gräper kan dit de gemeente over dit jaar 425.000 euro gaan kosten. Wij zijn zeer verbaasd over deze reactie, omdat de wethouder in deze raad iets anders heeft gezegd. Wat is nu waar? Zijn er toezeggingen gedaan? En als de rekening op de deurmat valt, moet er dan verder worden gesneden in buslijnen?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We doen ook investeringen om de vertraging bij bussen te beperken”
Wethouder Philip Broeksma van Verkeer: “Het besluit om de buslijnen te verplaatsen is in 2015 genomen. Daarbij is destijds afgesproken dat de gemeente alle lasten op zich neemt, met de gedachte dat we tegelijkertijd profiteren van de positieve effecten. Immers, geen bussen meer over de Grote Markt was een grote wens om voetgangers en fietsers meer de ruimte te geven. Het bedrag van 425.000 euro is niet opgenomen in de begroting. We weten ook niet of er nu vertraging is. Het kan ook zo zijn dat de nieuwe route misschien wel sneller is. De rijtijden kunnen pas deze herfst berekend worden. Het bedrag van 425.000 euro is een consequentie, maar ondertussen doen we ook investeringen om de doorstroming op de route te verbeteren. Zo zijn we bijvoorbeeld van plan om de inrichting bij het Emmaviaduct aan te passen waardoor er minuten winst wordt gemaakt.”

Hans Sietsma (GroenLinks): “Dit is een hele premature discussie”
Ram: “Maar het kan zo zijn dat de gemeente dus hiervoor op gaat draaien. Wanneer is er meer duidelijkheid te geven? Want enkele minuten vertraging kan majeure gevolgen hebben voor de gemeente.” De vraag kan op een reactie rekenen van raadslid Hans Sietsma van GroenLinks: “Ik vind deze discussie wat prematuur. We moeten de sommetjes afwachten. En ik vind deze hele discussie wat bevreemdend. De provincie betaalt voor de leefbaarheid door middel van onder andere openbaar vervoer. De gemeente investeert in oplossingen die het openbaar vervoer ten goede komen. Mijn vraag zou zijn aan de PVV-fractie, als er een probleem is op de Diepenring, bent u bereid om het autoverkeer daar, deels, te verwijderen?”

Dennis Ram (PVV): “Deze discussie wordt rijkelijk laat gevoerd”
Ram: “Bij de PVV zijn we altijd bereid om naar oplossingen te kijken. Ik vind deze discussie niet prematuur. Het gaat over doorrekeningen. De juiste plaats daarvoor is de ontwerpbegroting, en toen zijn deze cijfers niet op tafel gekomen. Feit is dat bij vertraging het ons als gemeente extra geld gaat kosten. Een kostenpost waar niet rekening mee is gehouden in de begroting. Wat betekent dat? Moet er gesneden worden in buslijnen? Gaan we bijpassen? Ik vind dat deze discussie eigenlijk rijkelijk laat laat gevoerd wordt.”

Hans Sietsma: “Bent u bereid om de Diepenring autoluw te maken?”
Sietsma: “Maar meneer Ram, u geeft helemaal geen antwoord op mijn vraag!” Ram: “Nou, dat doe ik wel. Ik zeg net dat we altijd bereid zijn om naar oplossingen te kijken.” Sietsma: “Dus u bent bereid om de Diepenring autoluw te maken?” Ram: “Het is altijd interessant om naar een situatie te kijken, om ergens onderzoek naar te doen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Hadden we verwacht dat bussen op de Diepenring zo intens zou zijn?”
Wethouder Broeksma: “In 2015 is dit besluit genomen. Het idee was toen dat dit rijtijdenneutraal zou kunnen gebeuren. Dit najaar gaan we kijken of dit inderdaad zo is. Vanaf dat punt gaan we verder kijken.” Fractievoorzitter Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Nu is onze fractie ook in de Provinciale Staten vertegenwoordigd. Onlangs keek ik uit het raam en zag ik een file van harmonicabussen. Ik vond dat best wel heftig. Drie bussen die vijftig meter in beslag nemen. Mijn vraag is, hadden we verwacht dat het zo intens zou zijn? Wij zijn er best wel van geschrokken. En is deze situatie incidenteel?”

Hans Sietsma: “Wat wilt u nou?”
Sietsma: “Ik vind deze vraag zo makkelijk hè. Ik kijk niet uit het raam, dus ik heb ze niet voorbij zien rijden. Als dit een structureel probleem is, wilt u dan dat we de bussen maar weer over de Grote Markt laten rijden? We willen toch graag dat het openbaar vervoer op peil blijft, dat dit kan groeien om de mobiliteit op peil te houden? Dus ik ben heel benieuwd wat u wilt bereiken met deze vraag.” Van der Laan: “Ik denk dat het meer een vraag aan ons is als raad: hadden wij ons gerealiseerd dat het zo’n grote impact zou hebben op de Diepenring? Je hebt het soms over een file van vijfhonderd meter.” Sietsma: “Nou fietsen dan maar, zou ik zeggen.”

Wethouder Philip Broeksma: “Capaciteit bushaltes aangepast”
Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Fietsen gaat dan ook niet. Als de Diepenring geblokkeerd wordt door bussen, kun je er als fietser niet langs. Ja, dan moet je over de stoep, maar dat mag niet.” Broeksma: “De bushaltes op de Grote Markt waren drukke bushaltes. Die stromen hebben met het verhuizen van de buslijnen verplaatst. Waar we niet aan gedacht hebben is dat het aandeel elektrische- en waterstofbussen veel groter zou zijn, waardoor de geluidsoverlast veel beperkter is. Ook hebben we de capaciteit aangepast van de bushaltes. De halte bij het Zuiderdiep is van 4.500 naar 8.000 instappers gegaan. Daar hebben we de capaciteit op aangepast.”