Bas Kortmann stopt in februari als bestuursvoorzitter IMG

nieuws

Bas Kortmann heeft besloten om zijn termijn als bestuursvoorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen niet te verlengen. Hij stopt per 14 februari volgend jaar.

Kortmann is dan bijna vijf jaar betrokken geweest bij het IMG en de voorganger daarvan, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De bestuursleden van het IMG worden door de minister van Rechtsbescherming benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan tweemaal met vier jaar worden verlengd. Kortmann heeft onlangs besloten geen gebruik te maken van deze optie.

Kortmann, nu 72 jaar, ziet het werk voor het IMG als zijn laatste grote opdracht. “Werken voor de door gaswinning gedupeerde Groningers en Drenten doe ik met hart en ziel. Het is juist daarom ook bijzonder intensief. Het vraagt zeven dagen per week je volle aandacht.” Hij wil nu meer tijd hebben voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.