Stadspartij: “We stevenen af op een afgrond, en ik erger mij aan de laconieke houding”

Raadslid Yaneth Menger van de Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich grote zorgen over de huidige situatie in het land. Volgens Menger stevenen we af op een ramp.

“De boodschap die ik heb is niet nieuw”, vertelt Menger. “Ik heb hier de afgelopen maanden al verschillende keren aandacht voor gevraagd. In commissies, tijdens debatten, bij het politieke vragenuur. Maar ik erger mij aan de laconieke houding. Nederland staat momenteel in een soort zomerstand waarbij een groot deel van de politiek op reces is. Terwijl we in volle vaart afstevenen op een afgrond, waarbij het heel veel moeite zal kosten om er weer uit te gaan komen.”

Stijgende prijzen
Menger doelt op verschillende ontwikkelingen die momenteel in het land aan de gang zijn. “Het gaat bijvoorbeeld over de stijgende energieprijzen en de duurder wordende boodschappen. De groep armen wordt steeds groter, waarbij ik het ook heb over werkende armen. Mensen met een keurig middeninkomen die nu in de problemen komen. Ik zie mensen schulden opbouwen, ik zie mensen die hun sportabonnementen opzeggen, mensen die niet meer op vakantie kunnen en ouderen met een AOW-uitkering die in de rij staan bij de Voedselbank. Ik maak mij hele grote zorgen.”

“Kom uit de afwachtende modus”
Het raadslid hoopt met haar oproep mensen wakker te schudden. “Zoals ik al vertelde heb ik hier al verschillende keren aandacht voor gevraagd. Er zijn vanuit de overheid wel regelingen beschikbaar waarbij de gemeente zegt, mensen met een bijstandsinkomen die weten we te vinden, maar we weten niet wie de mensen met een middeninkomen zijn. Zij zullen zelf in actie moeten komen en contact met ons zoeken. Maar dan heb ik zelf zoiets, kom uit die afwachtende modus. Kom in actie. Ga naar de mensen toe.”

“Het is niet meer vijf voor twaalf, het is na twaalven”
Menger zegt tegelijkertijd ook dat de oplossing niet binnen de gemeente Groningen gezocht moet worden maar dat er vanuit de gemeente wel iets gedaan kan worden. “We hebben het over hele grote problemen. De stijgende prijzen zullen overal effect hebben. In Groningen des te meer omdat we één van de armste gemeenten van het land zijn. De Rijksoverheid zal bij moeten springen. Ik denk dat het slim is dat de gemeenten, samen met instanties en organisaties, een vuist maken en op de deur van de Rijksoverheid gaan bonzen. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid voor onze bestaanszekerheid. Er zou gewerkt moeten worden aan een crisisplan, aan een gemeentelijk fonds, waarmee we mensen kunnen gaan ondersteunen. En dan is het ondertussen heel vervelend om te zien dat het allemaal in sneltreinvaart gebeurt, en dat er veel te laat gehandeld wordt. Het is niet meer vijf voor twaalf, maar inmiddels na twaalven.”

“We hebben het over de bestaanszekerheid van mensen”
De precieze oplossing heeft het raadslid ook niet. “Je kunt het vergelijken met een achtbaan. De achtbaan waar we nu in zitten legt een parcours af waarvan we niet weten hoe die er uit gaat zien. Uitstappen kan niet, want we zijn al op volle snelheid onderweg. We hebben het over de bestaanszekerheid van mensen. We hebben het over een crisis die groter zal zijn dan de coronacrisis. Mensen die 36 uur werken maar bepaalde dingen al niet meer kunnen doen. Gezinnen die hun kinderen niet meer kunnen geven, wat ze eigenlijk wel zouden moeten hebben. Het wordt echt tijd om te gaan handelen.”

Fractievoorzitter Attje Kuiken van de PvdA kwam woensdag met een zelfde boodschap: