Oudste buurtkoor van Groningen zit met de handen in het haar: “We zoeken een dirigent”

Al sinds 1985 wordt er gezongen door Het Karrekoor. Maar daar dreigt op korte termijn een einde aan te komen omdat men geen dirigent meer heeft. Annelies Wubbolts van het bestuur is ten einde raad.

Hoi Annelies! Wat is er aan de hand?
“De afgelopen zestien jaar hadden we een hele fijne dirigent. Maar helaas heeft hij vlak voor de zomervakantie afscheid moeten nemen. Dat is keurig gecommuniceerd, en vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent. Maar die zoektocht blijft erg lastig. Volgende week dinsdag willen we weer gaan starten met de koorrepetities voor het nieuwe seizoen, maar we hebben nog geen dirigent. De situatie wordt nu zo nijpend, waarbij ons voortbestaan in gevaar komt, dat we nu aan de bel trekken in de hoop dat het wat oplevert.”

Jullie zijn Het Karrekoor. En jullie zijn één van de oudste buurtkoren van Groningen hè?
“Klopt. We zijn in 1985 begonnen als buurtkoor voor de Korrewegwijk en de Hoogte. Wij repeteren elke dinsdag in het Floreshuis. We zijn een laagdrempelig koor waarbij iedereen welkom is. Op dit moment hebben we ongeveer dertig leden. We zingen meerstemmig, waarbij de vijf mannen in de minderheid zijn, maar dat hoor je in het volledige plaatje niet. Ondanks dat we laagdrempelig zijn, zingen we op een hoog niveau. Hier hebben we de afgelopen decennia ook fors in geïnvesteerd.”

Met ook hele trouwe leden hè?
“Ja. Er zijn nog altijd leden van het eerste uur aanwezig. En weet je wat ook bijzonder is? Door de jaren heen verhuizen mensen nog wel eens. Sommigen hebben De Hoogte of de Korewegwijk verlaten, maar het koor zijn ze altijd trouw gebleven. Er zijn leden die de dinsdagavond de mooiste avond van de week vinden. Het samen zingen, de gezelligheid. Ik denk dat we het qua sfeer prima voor elkaar hebben.”

Om een beeld te geven. Wat zijn de hoogtepunten waar jullie als koor heel erg trots op zijn?
“Het hoogtepunt voor ons is toch wel het jaarlijkse kerstconcert in het kerkje van Zuidwolde. Daar werken we naar toe. Rond de herfstvakantie beginnen we met de voorbereidingen, en dat concert draagt ontzettend bij aan het saamhorigheidsgevoel. Een ander hoogtepunt is een kerstconcert dat we hebben mogen geven in de Martinikerk. Dat was in 2010. En dat was zo mooi. Dat klonk zo ontzettend fijn. Ook levenen we warme herinneringen aan een Ierlandconcert dat we in 2018 hebben gegeven.”

Nu kan ik me voorstellen dat niet elke dirigent bij jullie past …
“Sinds 1985 hebben we drie dirigenten gehad. Dus je kunt zeggen dat dirigenten bij ons behoorlijk honkvast zijn. Maar wat je zegt klopt. Heel praktisch gezien, we repeteren op de dinsdagavond. Als je als dirigent op zo’n avond niet kunt, dan wordt het al lastig. Maar we vinden het ook belangrijk dat we niet een stap terug hoeven doen in kwaliteit. We zoeken niet iemand die alleen kan dirigeren, maar die ons ook kan begeleiden op piano. Dat vinden bij een belangrijke en extra dimensie.”

Eventuele dirigenten die interesse hebben. Kunnen die contact met jullie opnemen?
“Jazeker, heel graag zelfs. Voor meer informatie, voor een impressie, kan men terecht op onze website. Als men als dirigent interesse heeft om bij ons aan de slag te gaan kan er een mail gestuurd worden naar dit adres.”