Op deze plekken ligt nu beton in en op verdiepte ligging zuidelijke ringweg

nieuws
Foto: Joris van Tweel

Aanpak Ring-Zuid heeft maandagmiddag een kaart naar buiten gebracht, waarop te zien is hoe ver de betonstort voor de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg is gevorderd.

Op de kaart is te zien hoe de verdiepte ligging is verdeeld in zeven kleine stukken, de zogenaamde ‘moten’. Op de kaart heeft iedere moot een kleur, die aangeeft hoever aannemerscombinatie is met het storten van het beton.

De voortgangskaart voor het storten van beton van 1 augustus 2022 – Bron: Aanpak Ring-Zuid

Zo is op de kaart van 1 augustus te zien dat ‘moot 4’ (tussen het Europaplein en de Kempkensberg) nu de meeste voortgang is geboekt. Daar liggen zowel de zijwanden, de wanden als de ‘deksels’ klaar. In ‘moot’ 5 en 6 liggen de vloeren erin en zijn al een aantal zijwanden gestort. In ‘moot 2’ ligt de vloer klaar en in moot 1, 2 en 7 moet het betonstorten nog beginnen.

De verdiepte zuidelijke ringweg wordt tussen nu en het einde van het jaar op drie plekken volledig overkapt, met behulp van de eerder genoemde ‘deksels’. Daar komen (voor 2024)  het Zuiderplantsoen en overgangen van de Hereweg en het spoor richting Assen op te liggen.