Groningen enige gemeente in provincie waar per saldo meer mensen naar Randstad verhuizen

nieuws
Photo by: Remy de Klein (autodelen.info) via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Vorig jaar verhuisden opnieuw meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Ook de provincie Groningen is in trek bij Randstedelingen. De gemeente Groningen lijkt daarin op het eerste gezicht een buitenbeentje.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdagochtend.

Vrijwel alle gemeenten buiten de Randstad hadden in 2021 een positief verhuissaldo met de Randstad. Groningen is daarbij een uitzondering als universiteitsstad. Ook steden als Maastricht, Eindhoven, Wageningen, Tilburg en Enschede zijn buitenbeentjes. Uit deze gemeenten vertrekken veel pas afgestudeerden naar de Randstad vanwege werk.

Dat is ook logisch als men kijkt naar de leeftijdsopbouw van de vertrekkers. Het zijn vooral 30-plussers die de Randstad in toenemende mate verlaten. Er verhuisden bijna 9 duizend meer dertigers vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar verhuizen juist vaker naar de Randstad dan omgekeerd. Zij verhuizen vooral vanwege studie of werk.