‘Gemeenten besteden nauwelijks aandacht aan groeiende behoefte aan koeling’

nieuws
Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Gemeenten besteden in hun warmtevisies nauwelijks aandacht aan de groeiende behoefte aan koeling. Dat blijkt uit een enquête onder leden van Klimaatverbond Nederland en uit een steekproef van gemeentelijke warmtevisies.

Volgens Klimaatverbond Nederland is dat een pijnlijke conclusie tijdens een hittegolf als die van deze week, die leidt tot een grote koeltebehoefte in kantoren, winkels én woningen. Eneco en Essent meldden tijdens de hittegolf van augustus 2020 een elektriciteitsvraag die 30 procent hoger lag dan normaal. Dat komt doordat koelmachines – bijvoorbeeld in winkels – harder moeten werken én omdat we in woningen, winkels en kantoren steeds meer gebruik maken van airco’s. Inmiddels heeft één op de vijf huishoudens een airco.

Er is dus sprake van een stijgende energievraag terwijl onze energievraag juist omláág moet, zowel om de afhankelijkheid van (Russisch) gas te verminderen als om de energievoorziening duurzamer te maken. Bovendien komen hittegolven de komende jaren steeds vaker voor, en duren ze langer. Hoewel we onze woningen steeds beter isoleren, hebben we ook steeds meer behoefte aan koeling.

Het Klimaatverbond pleit dan ook voor meer groen in de stad (voor schaduw en biodiversiteit) en voor waterbuffers. Volgens het Klimaatverbond doen gemeenten die de koeltebehoefte en klimaatadaptatie niet meenemen in hun warmtevisie, hun inwoners ernstig tekort, op individueel en collectief niveau.