GBB hekelt ‘eenzijdig en feitelijk onjuist’ jaarverslag IMG: ‘Borstklopperij’

nieuws

Borstklopperij, eenzijdige gegevens en feitelijke onjuistheden. Volgen de Groninger Bodem Beweging staat het jaarverslag over 2021 van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) er vol mee. 

Het IMG vergeleek zich in haar jaarverslag net iets te graag met de NAM, zo stelt de GBB. “Dat is best opmerkelijk”, aldus de GBB. “Waarom zou iemand zich met de NAM willen vergelijken?” Daarop besloot de Bodembeweging de cijfers in het verslag eens grondig onder de loep te nemen.

‘Borstklopperij’

Volgens de GBB klopt het IMG zichzelf op de borst, door te stellen dat het ruimhartiger fysieke schade vergoedt dan de NAM dat deed. Gemiddeld 8.825 euro bij het IMG, tegenover 6.220 euro bij de NAM, aldus het IMG. De GBB komt uit op heel andere cijfers: een gemiddelde uitkering van het IMG komt niet hoger uit dan 6.637 euro. “Los ervan dat de bedragen niet juist zijn, is de vergelijking onterecht”, aldus de GBB. “Het IMG vergelijkt appels met peren. De schades zijn immers nooit dezelfde schades. De bekendheid en de mogelijkheid dat het mijnbouwschade kan zijn is in de tijd veranderd. Net zoals de mogelijkheden dit vergoed te krijgen. En de regels waarmee schademeldingen worden beoordeeld zijn veranderd. Verder zijn er natuurlijk prijsstijgingen geweest. De vergelijking is volstrekt misplaatst.”

‘Negatieve cijfers bewust achtergehouden’

Ook houdt het IMG volgens de Boden Beweging bewust cijfers achter als deze niet rooskleurig zijn. Zo staat nergens in het jaarverslag vermeld hoeveel zienswijzen en bezwaren er bij het IMG zijn ingediend om mijnbouwschade vergoed te krijgen. Ook valt nergens te lezen hoe vaak mensen een beroep moeten indienen bij de rechtbank. Dus ging de GBB zelf op onderzoek uit. Conclusie: het aantal zienswijzen, bezwaren en beroepen is de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld.

‘Dit is niet het werkelijke beeld’

“Door deze negatieve gegevens welbewust weg te laten in het jaarverslag en door veel aandacht te besteden aan positieve cijfers (bijvoorbeeld rond klanttevredenheidsonderzoek) wil het IMG een positief beeld van zichzelf creëren”, concludeert de GBB. “Dat is echter niet het werkelijke beeld. De GBB hoort van haar leden dat ze steeds vaker zienswijzen, bezwaren en beroepen  moeten indienen om mijnbouwschade vergoed te krijgen. Zeker na de inperking van het wettelijk bewijsvermoeden per 1 juli 2021 gebeurt dit steeds meer. De GBB vindt het zeer spijtig dat het IMG ervoor kiest zo eenzijdig en feitelijk onjuist over de fysieke schadeafhandeling te rapporteren.”