Waterschap verbetert waterkwaliteit Paterswoldsemeer

Waterschap Noorderzijlvest is bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer. Dit is goed voor de leefomstandigheden van vissen, waterinsecten en dieren zoals de otter. De verbeteringen komen door verschillende maatregelen die het Waterschap heeft genomen. 

De maatregelen van het waterschap werden vandaag feestelijk opgeleverd. In het bijzijn van onder andere de buurtbewoners werden de nieuwe stuw en vispassage in gebruik genomen.

De maatregelen worden uitgevoerd in drie fases, de eerste en tweede fases zijn inmiddels afgerond. Het is nog niet bekend wanneer de derde fase opgeleverd gaat worden.