Stoppen collectieve zorgverzekering gemeente: “We gaan mensen helpen bij overstappen”

nieuws
Foto: Bruno /Germany via Pixabay

De gemeente Groningen gaat mensen, die nu nog een collectieve zorgverzekering hebben mij Menzis, helpen bij het overstappen. Dat heeft wethouder Eelco Eikenaar (SP) woensdagmiddag gezegd.

Eikenaar reageerde daarmee op vragen van de fracties van de ChristenUnie, SP en de Partij voor de Dieren. Peter Rebergen namens de ChristenUnie: “We zijn geïnformeerd over het stopzetten van de collectieve zorgverzekering. We snappen de overweging van het gemeentebestuur om te stoppen, maar we hebben wel een aantal aanvullende vragen. Zo zijn we benieuwd of de vrijgekomen middelen ook gebruikt kunnen worden voor mensen die te maken krijgen met negatieve gevolgen, nu de verzekering wordt stopgezet. En hoe worden bewoners ondersteund bij het overstappen? Ook willen we graag als raad geïnformeerd worden over de situatie.”

Wethouder Eikenaar: “De premie is gestegen en de dekking is minder geworden”
Wethouder Eelco Eikenaar: “Laat ik beginnen met de uitleg waarom we gestopt zijn met de collectieve zorgverzekering. In de loop der jaren is deze zorgverzekering voor minima steeds onvoordeliger geworden. De premie steeg en de dekking werd minder. Op een gegeven moment kom je op het punt dat alternatieven goedkoper zijn, terwijl zij een betere dekking hebben. Dat was het moment dat we gezegd hebben, we stoppen met Menzis. Ook omdat nu de korting op de basisverzekering kwam te vervallen.”

Vangnet
Eikenaar vertelt verder: “Het betekent dat mensen moeten overstappen, en we realiseren ons heel goed dat die overstap lastig is. Daarom gaan we daar goede hulp bij aanbieden. Zo komt er een inloop spreekuur, en is er de mogelijkheid dat er iemand bij je thuis langs gaat komen om je te helpen. Daarbij moeten we er voor waken dat mensen niet onderverzekerd dreigen te worden. Daarom introduceren we ook een vangnet in de vorm van een bijzondere bijstand. De bedoeling is dat de financiële middelen die voor de zorgverzekering gereserveerd waren, beschikbaar blijven. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de raad om te oordelen hoe de middelen worden ingezet. Tot slot blijf ik u als raad informeren over de voortgang.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “De bijzondere bijstand vind ik wel lastig”
Rebergen: “Het is mooi dat mensen hulp krijgen. Wel zit ik nog even met de bijzondere bijstand, want dat is wel het allerlaatste vangnet. Dat vind ik lastig.” Eikebaar: “Dat is waar. En het gaat niet alleen om de bijzondere bijstand, maar ook de voorzieningenwijzer wordt ingezet. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen tussen wal en schip gaan vallen.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Gaan we nu een bedrijf helpen om winst te maken?”
Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Met het gebruik maken van de voorzieningenwijzer om mensen over te laten stappen wordt in de brief aan de mensen de Poliswijzer genoemd. Dat is van een bedrijf die daar winst op maakt. Gaat het College dit bedrijf nu helpen om hen 2,5 ton winst te laten maken? Ik denk dat het belangrijk is dat het proces niet commercieel gaat verlopen.” Eikenaar: “Welke gekozen gaat worden staat nog open. Ik heb uw opmerking gehoord.”