Langer asielzoekers aan Damsterdiep; andere plek nodig voor piekopvang studenten

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat zeker tot 1 december asielzoekers opvangen in het voormalige gebouw van het Leger des Heils aan het Damsterdiep. Dat betekent dat daar dit jaar geen internationale studenten kunnen worden opgevangen.

De gemeente vangt sinds 9 juni mensen op in het pand aan het Damsterdiep, omdat het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel nog steeds overvol zit. Daarom heeft college besloten om deze opvanglocatie tot in ieder geval 1 december open te houden.

Per 1 augustus zou het pand aan het Damsterdiep gebruikt worden voor tijdelijke opvang van internationale studenten. Daarvoor is de gemeente nu op zoek naar een andere plek. Waar dat is, wordt mogelijk aanstaande woensdag bekend.

Komende donderdag is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden over de verlenging van de noodopvang. Tussen 17.15 en 19.00 uur zijn zij welkom bij wijkcentrum bij Van Houten aan de Oliemuldersweg. Wethouder asielzaken Manouska Molema en de locatiemanager en woonbegeleider van de crisisnoodopvang zijn dan aanwezig om met hen te praten over de stand van zaken.