Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt overhandigt checklist aan Statenleden: “Perspectief nodig”

nieuws
GrAJK voorzitter Jarno Rietema (L) overhandigt de checklist aan Jesper Bergsma (R) van het CDA. Foto: GrAJK

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt heeft woensdagochtend een checklist gepresenteerd aan politieke partijen die in maart mee gaan doen aan de Provinciale Statenverkiezingen.

De checklist werd als eerste overhandigt aan Jesper Bergsma van het CDA. Voorzitter Jarno Rietema van het GrAJK: ““In deze periode met veel onzekerheden op het gebied van landbouwbeleid, snakt de agrarische sector naar perspectief. Zoals het nu lijkt met de plannen van het kabinet, krijgt de provincie veel te zeggen over de indeling van het landelijk gebied. We hopen dat deze checklist een goede dosis inspiratie en boerenverstand geeft voor een perspectiefvolle invulling van het verkiezingsprogramma van diverse partijen.”

Als het gaat om belangrijke speerpunten die perspectief zouden kunnen bieden dan denkt het GrAJK aan het vergoeden van alle mijnbouwschade, het legaliseren van PAS-melders, groeimogelijkheden voor intensieve veehouderij en geen extra landbouwgrond omzetten tot natuur. Daarnaast noemt men het belangrijk dat de provincie uitdraagt dat Groningen dé landbouwprovincie is én zal blijven.”

De Provinciale Statenverkiezingen vinden volgend jaar maart plaats.