Gemeenteraad wil huizenbeleggers verder aanpakken: “Boete voor opkopers die illegaal verhuren”

nieuws
Foto: Larisa Koshkina via Pixabay

Huizenbeleggers die de regels overtreden gaan in de toekomst beboet worden. Dat heeft de Groningse gemeenteraad woensdagavond besloten.

Een motie van de PvdA, gesteund door SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA en GroenLinks kon woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering op een brede steun rekenen. De gemeenteraad vergaderde woensdagavond over de gemeenterekening 2021 en ook stond het voorjaarsdebat 2022 op het programma. In de gemeente is het opkopen en voor veel geld verhuren van huizen sinds enige tijd al verboden. De motie van de PvdA gaat nog een stap verder. Met het aanpassen van de huisvestingsverordening wordt het mogelijk dat verhuurders beboet kunnen worden wanneer zij de opkoopbescherming niet naleven. Koop je een huis op en verhuur je deze illegaal voor de prijs, dan wordt niet alleen gevraagd daar mee te stoppen, maar wordt er ook een boete uitgedeeld die op kan lopen tot duizenden euro’s.

Julian Bushoff (PvdA): “Huisjesmelkers harder aanpakken”
Fractievoorzitter Julian Bushoff: “Met onze voorstellen pakken we huisjesmelkers harder aan en voorkomen we dat woningzoekenden en huurders de dupe zijn van huizenbeleggers die de regels overtreden. Bovendien verbeteren we de positie van huurders. Zo willen we de doorgeschoten marktwerking verder aan banden leggen.”

“Gemeente werkt al aan een plan”
Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen liet tijdens het debat weten dat de gemeente al aan een plan werkt. Volgens de wethouder biedt het voorstel van de PvdA voordelen omdat enerzijds men met een boete al vroeg kan optreden tegen verhuurders en betalen overtreders met de boeteregeling mee aan de dure kosten om de regels goed te kunnen handhaven. Het verbod geldt op dit moment voor woningen met een prijs tot 305.000 euro, maar als het aan de PvdA en de SP ligt gaat het ook gelden voor duurdere koopwoningen.

Verhoging OZB
Het gemeentebestuur gaat ook aan de slag met een plan om huiseigenaren die hun pand niet zelf bewonen te ontmoedigen. Voor hen moet de onroerende zaakbelasting verhoogd worden. Het idee achter deze motie, die ingediend werd door de SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren, is dat door de verhoging de pas afgesneden wordt van vastgoedbeleggers die op dit moment particuliere woningzoekers nog een stap voor zijn. Ook deze motie werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Investeren in veiligheid en leefbaarheid
Tot slot wil de PvdA ook de tweedeling in de gemeente aanpakken door mee te investeren in de veiligheid en leefbaarheid van wijken en dorpen. Zo wil fractievoorzitter Bushoff rijksgelden vanuit het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid mede inzetten voor buurt- en opbouwwerk, boa’s en welzijnswerk in de wijken. Raadslid Els van der Weelde van de PvdA: “Toch moet de bescherming van mensen verder gaan dan alleen wat zichtbaar is op straat. Met de lange wachtlijsten bij Veilig Thuis, maak ik mij ernstig zorgen over de veiligheid van kinderen en volwassenen in onze wijken en dorpen. Daarom pleiten wij ook voor een plan om deze wachtlijsten op te lossen en de wet tijdelijk huisverbod meer in te zetten om geweld achter de voordeur te kunnen stoppen en voorkomen.” Deze motie werd unaniem aangenomen.