Blauwborgje krijgt voetpad en oversteekplaatsen

nieuws
Foto: mrg.bz/by2JQW

De gemeente wil, in overleg met de RUG en Hanzehogeschool, een wandelpad aanleggen langs Blauwborgje op Zernike Campus. Het plan wordt volgend voorjaar uitgevoerd.

Het gaat om het gedeelte tussen het sportcentrum Aclo en de Professor Uilkensweg. Bovendien komen er drie nieuwe veilige oversteken. Daar ontbreekt een voetpad, waardoor wandelaars over de weg moeten lopen. Volgens de gemeente is dat onveilig en ongewenst. Bovendien wordt het er de komende jaren steeds drukker.

Het voetpad wordt anderhalve meter breed en komt achter de huidige groenstrook te liggen. Er moeten vijf bomen worden gekapt, maar er komen dertig bomen bij. Op drie plekken komen verhoogde vlakken met een oversteek voor voetgangers. Dat moet er ook voor zorgen dat auto’s er minder snel rijden. De kosten bedragen 600 duizend euro.